Har du sett det siste nummeret av Norsk filosofisk tidsskrift?

Kjersti Fjørtoft er redaktør i Norsk filosofisk tidsskrift. (Kilde: NFT)

Det siste nummeret spenner over et vidt felt av emner om estetikk, etikk, feminisme, eksistensialisme og hedonisme, sier den nye redaktøren Kjersti Fjørtoft om siste nummer av Norsk filosofisk tidsskrift:

Fjørtoft gir i lederen et overblikk over det nye nummeret:

Redaktørskiftet markeres ved artikkelen «Naturrelasjon og subjektdannelse – jakten på den situerte kroppen» av tidligere redaktør Ingebjørg Seip som diskuterer hvordan moderne tenkning om kropp, subjektivitet og natur utvikles i to tradisjoner, estetisk teori og feministisk teori. I teksten bringes T. W. Adornos estetikk i dialog med Hélén Cixous’ tekstteori. Dette møtet fører til en interessant diskusjon av oppfatninger om kunst, rasjonalitet og kroppslighet.

I «Våre moralske overbevisninger, prinsipper og gjerninger» drøfter og diskuterer Erik Christensen John Rawls’ og Peter Singers’ forsøk på å avklare statusen til våre moralske overbevisninger og intuisjoner. I «Ludvig Holberg en tidligmoderen feminist» plasserer Ingeborg W. Owesen Holberg i en cartesiansk likhetsfilosofi og trekker fram relativt ukjente sider ved Holbergs forfatterskap hvor han forsvarer likestilling mellom kjønnene. I «Paradokser i Sartres filosofi og vår samtid» drøfter Simen Andersen Øyen Sartres begreper om frihet, ansvar og intersubjektivitet i lys av moderne individualisme og konsumentadferd. I «Hedonisme som livstolkning» argumenterer Frode Nyeng for at hedonisme ikke utelukkende kan forstås som filosofisk verdilære, men også må forstås som subjektiv livsfilosofi. God lesning!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *