Nietzsche og kvinnene

Lou Salomé, Paul Ree og Friedrich Nietzsche hos fotografen i 1882. (Kilde: Wikimedia commons)

STUDIO SOKRATES: Når det blir snakk om Friedrich Nietzsche og damer, smiler man litt hånlig. At han fridde to ganger til samme pike og fikk nei begge gangene – og at han anbefalte herrer på vei til damebesøk å ta med seg pisken – er anekdoter som bygger opp om en tragisk og forsmådd filosof. Men kanskje er vi for hardhendte med Nietzsche?

Lars Nilsen er programleder i Studio Sokrates og skriver om sine kommende programmer og filosofiske undringer på Salongen.

Die Mutter

Tyske filosofihistorikere er morsomme nå og da. En biografi om Arthur Schopenhauer som kom til 150-årsmarkeringen hans 1938, har et åpningskapittel som het nettopp «Die Mutter». Det er jo litt snodig. Man vil skrive om Friedrich og starter med Franziska Ernestine Rosaura Oehler

For oss holder det å konstatere at Franziska hadde bra grep om Friedrich. Han hadde henne i tankene hele livet. Friedrich skulle få seg en kone og stifte familie og helst bli prest. Men da han forelsket seg i Lou Andreas Salomé og ville gifte seg, satte Franziska foten ned. Lou var ikke et godt parti for Nietzsche. Beatdikteren Jack Kerouac levde et langt liv med sin mor i nærheten. Som voksen sa han «My mother thinks she is Napoleon». Tipper Nietzsche kunne ha sagt det samme.

Å være skapende

Nietzsche hadde respekt for det å skape noe. Han beundret Richard Wagner, han ville selv skape en ny tenkemåte om mennesket, og når Nietzsche filosoferte «med hammeren» var det for å rive ned det som sto i veien for å skape noe nytt.

Og Nietzsches retorikk, hans talemåte er nesten bestandig provoserende. Det er sånn han er, kan man si. Alle hans ville utfall mot kristendommen kan betraktes som forsøk på å rive ned, men også som anstrengelser for å finne ut hva som er «inni» kristendommen. Det gjør man bare ved å plukke den fra hverandre (filosofere med hammer).

Filosof Solveig Bøe sier det slik i Studio Sokrates:

Nietzsche har et ambivalent forhold til kvinner og det kvinnelige. Uttalelsene hans er til dels respektløse og spottende, men det ser ut til å være et kjennetegn ved hans retoriske stil uansett hva og hvem han angriper. Når han beskriver kvinner vegeterende som planter og først og fremst til for å avle livskraftige guttebarn, så får han fram det mest ekstreme ved kjønnsrollene som faktisk fantes i kulturen rundt ham. Likevel hadde han mange nære kvinnelige venner, de fleste gifte mødre. Det å være mor, å være svanger, er noe skapende. Et sted beskriver han kunstnere som mannlige mødre.

Da Friedrich møtte Lou

James Miller i boka Examinded Lives skriver slik om det første møtet mellom Friedrich Nietzsche og Lou Andreas-Salomé:

Da Nietzsche hadde skrevet de første utkastene til Den muntre vitenskapen i 1882, dro han sørover, først til Sicilia og da sommeren kom til Roma. En bekjent hadde fortalt ham at der var en kvinne sammen med vennen Paul Ree i Roma, en kvinne som delte flere av Nietzsches filosofiske standpunkt.

Lou Andreas-Salomé kjente godt til fransk og tysk litteratur, hun hadde grundig oversikt over vestens filosofihistorie og ble senere kjent som en femme fatale. Men da hun og Nietzsche møttes i 1882, var hun kysk som en nonne i sort kjole, gjenknappet helt opp til like under ørene. Nietzsche falt pladask for henne. (Miller, 336–7. Min oversettelse.)

Og så da?

Solveig Bøe kommenterer slik i Studio Sokrates:

Nietzsche møtte Lou i april 1882, ble øyeblikkelig forelsket og fridde omtrent med en gang. Men han mistolket hennes interesse i ham – som var intellektuell og vennskapelig heller enn erotisk. Likevel ser vi at de begge ble slått av hvor like de var, hvor likt de tenkte.

Nietzsche mente at de hadde samme slags begavelse og smak. Så skuffelsen må ha vært veldig stor over at hun ikke ville ha ham fullt og helt. Hun tenkte seg vel mest et lærer-student-aktig forhold.

En stund lekte de med tanken på en «hellig treenighet», at hun, han og vennen Paul Ree skulle bo og studere sammen. Men det som skjedde var at Paul Ree og hun ble et par, mens Nietzsche gikk inn i en tung depresjon. Da han så lys igjen, begynte den mest produktive perioden i hans liv. Så kanskje var det forholdet til henne som besvangret ham?

Ta med pisken?

Det spørs om Nietzsches famøse utsagn om å ta med pisken når du oppsøker kvinnen kan tolkes i en litt annen forstand enn den vanlige, misogyne. James Miller skriver:

Nietzsche, Paul Ree og Lou Andreas-Salomé omtalte seg selv som «den hellige treenighet» den gang de ville etablere seg i Paris som frie ånder med felles ideer, og kanskje mer felles en sømmelig var. […] Denne merkelige trekanten (ménage a trois) ble berømt og beryktet da de arrangerte et opptrinn hos fotografen i mai 1882. Nietzsche og Ree trekker Lou etter seg i en vogn, og det er Lou som holder pisken… (Miller, min oversettelse.)

Én kommentar Nietzsche og kvinnene/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *