Skal redde rasjonaliteten på Røros

Terry Eagleton kommer til Rørosseminaret. (Foto: Michael Morse)

AKTUELT: Fornuftens skjebne i det senmoderne samfunnet er temaet for Rørosseminaret 20. til 22. april. På det rikholdige programmet står foredrag med blant andre litteraturkritiker Terry Eagleton, idéhistoriker Dorthe Jørgensen, forfatter Jens-Martin Eriksen og filosofene Camilla Serck-Hanssen og Truls Wyller.

«Den postmoderne kritikken av fornuften må ikke føre til at den avskrives; snarere må begrepet utvides hvis det skal være troverdig i dagens virkelighet», heter det i presentasjonen av Rørosseminaret 2012.

Fornuften skal forsvares – og utvides

Målet for seminaret er øyensynlig å redde fornuften fra rasjonalitetens senmoderne kritikere, men også å forsvare et utvidet fornuftsbegrep:

Debatten om hva rasjonalitet innebærer, er ikke av ny dato. Mange har vært opptatt av konflikten mellom teknisk-økonomisk rasjonalitet og verdirasjonalitet, underforstått: den første kommer til kort, og underslår de etiske dilemmaene. Denne formen for fornuft er beslektet med det Habermas kaller en kognitiv-instrumentell tenkemåte, som skiller seg fra en moralsk-praktisk og en estetisk-ekspressiv tenkemåte. Den første innebærer intellektets dominans, forent med målrettet handling, altså en mål/middel-rasjonalitet, og den svekker kontakten ikke bare med den etisk-eksistensielle fordring, men også med det følelsesmessige og kroppslige.

Også den tradisjonelle fornuft skal komme til orde, men det er tanken om en utvidet fornuft som står i sentrum. Stikkordene er: eksistens, etikk, estetikk, følelser, kroppslighet, tro og livsanskuelse. Programmet er forsøkt knyttet til gjenkjennbare livs- og samfunnsområder: levemåte, helse, velferd, rettsoppfatning, politikk, kulturforskjeller, kunstforståelse, dannelsesspørsmål, vitenskapsteori, sekularisering, religionsdebatt, ekstremisme. Særlig viktig er det å gå opp grensen mellom en utvidet fornuft og ren virkelighetsflukt.

LES OGSÅ: Frihetens grenser – innledning ved Rørosseminaret 2010

Her er foredragene

Årets hovedforedrag holdes av litteraturkritiker og kjendismarxist Terry Eagleton og har samme tittel som boken hans fra 2010: «Reason, Faith and Revolution». Programmet, som kan leses i sin helhet i kalenderen, er tettpakket med andre foredrag og lovende titler:

 • Camilla Serck-Hanssen: «Vitenskapens grenser og grensenes vitenskap»
 • Jens-Martin Eriksen: «Tendenser i den politiske modernitetskritik»
 • Ove Jakobsen: «Er økonomisk fornuft tilstrekkelig?»
 • Ståle Eskeland: «Etikken går foran loven»
 • Torbjørn Knutsen: «Fornuft og galskap i politikken»
 • Andreas Ytterstad: «Retorikk og rasjonalitet i klimadebatten»
 • Tor Espen Aspaas: «Musikkens nå – mellom følelsens ‘da’ og fornuftens ‘når’»
 • Tom Egil Hverven: «Mot fornuftens grenser. Om Knausgårds Min kamp»
 • Marie Aakre: «Omsorgens rasjonalitet»
 • Ole Martin Høystad: «Hjertets kulturhistorie»
 • Dorthe Jørgensen: «Skønhed som virkelighedsopfattelse»
 • Truls Wyller: «Hva er tid?»
 • Tor Anders Bekken Martinsen: «Folkeopplysning i ei brytningstid»
 • Per Fugelli: «Slipp folkehelsa løs – det er vår!»
 • Oddveig Storstad: «Folk flest hører ikke på Dagsnytt 18»

Søndag er det også debatt med temaet «Multikulturalismen – en trussel mot den nasjonale velferdsstaten?». I panelet sitter filosof Gunnar Skirbekk, historiker Knut Kjeldstadli og samfunnsdebattant Bushra Ishaq.

Rørosseminaret ble første gang arrangert i 2008, da med temaet «Alvoret i vår tid; oppdragelse og dannelse i et samtidsperspektiv». I 2010 var temaet «Frihetens grenser».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *