Klar, ferdig, tenk!

Onsdag 16. mai samles elever fra 39 land i Oslo. For å konkurrere i filosofi.

Formiddagen 17. mai får deltakerne servert et sitat fra en mer eller mindre kjent filosof. Deretter har de fire timer på seg til å skrive et essay på engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Slik starter essaykonkurransen som er utgangspunktet for den internasjonale filosofiolympiaden, som dette året arrangeres i Oslo 16. til 20. mai. Deltakerne er elever fra videregående skoler, og essayene bedømmes etter relevans, filosofisk kunnskap, koherens, originalitet og argumentasjonsstyrke.

Men olympiaden er ikke bare en konkurranse; den er først og fremst et møtested for filosofiinteresserte elever fra hele verden. Det forteller Thor Steinar Grødal, som er leder for den norske organisasjonskomiteen.

– Hovedformålet er å stimulere til kontakt og utvikling av ideer blant elever fra forskjellige land som alle har utmerket seg i sin interesse for filosofiske spørsmål. Så langt jeg har kunnet se, blir dette formålet oppnådd i meget høy grad. De norske elevene gir hvert år tilbakemelding om meget stort utbytte av å ha vært sammen med filosofiinteresserte ungdommer fra mange andre land, forteller Grødal.

Frihetens grenser

De to norske deltagerne med ledsagere ved olympiaden i Wien i fjor. Fra venstre: Thor Steinar Grødal, Aksel Tjønn, Edle Astrup Tschudi og Olav Birkeland. (Foto: Øyvind Olshol)

Temaet for årets olympiade er «The Limits of Freedom».

– Dette temaet vil undersøkes og belyses fra ulike innfallsvinkler gjennom forelesninger, seminarer og diskusjoner. Her vil vi benytte dyktige fagpersoner som har gode pedagogiske evner slik at elevene best mulig kan delta i diskusjonene og tenke aktivt selv, sier Grøndal.

Filosofiolympiaden har vært avholdt siden 1993 og kan sammenlignes med tilsvarende konkurranser i matematikk, fysikk og kjemi. Ved fjorårets arrangement i Wien var 29 land fra Europa, Asia og Amerika representert. Norge har deltatt siden 2005.

Hele veien har et viktig mål vært å styrke filosofiens stilling i skolen.

– Filosofi er et kjernefag i internasjonal akademisk historie; det har hatt en sentral plass i norsk universitetsutdannelse gjennom examen philosophicum, og «historie og filosofi» er blitt et viktig programfag i norsk videregående skole etter Kunnskapsløftet. Drøyt 4500 norske elever valgte faget i skoleåret 2010–11, understreker Grøndal, som mener olypiaden vil bidra til både engasjement og et viktig undervisningstilbud.

Kvalifiseringen for de norske elevene skjer gjennom norgesmesterskapet i filosofi. Dette er arrangert årlig siden 2007, og i fjor deltok 100 elever fra 15 skoler ved arrangementet.

– Vertsnasjonen kan stille med 10 deltakere. Disse norske elevene, som kommer fra Stavanger, Bergen, Sandefjord, Lillestrøm og Oslo, har en aktiv rolle i gjennomføringen av arrangementet, legger Grøndal til.

900.000 i støtte

Grøndal har stått i spissen for den norske delegasjonen til International Philosophy Olympiad (IPO) siden 2005, og i flere år er han blitt spurt om når Norge ville ta på seg arrangøransvaret.

– Mens de andre landene betaler reisen til og fra Norge for egne deltakere, er det arrangørlandet som bærer utgiftene til gjennomføringen. International Philosophy Olympiad (IPO) har ikke noen sentral økonomi, så man er avhengig av midler fra nasjonale aktører. Vi er meget glade for at Kunnskapsdepartementet og Fritt Ord har lagt den økonomiske grunnmuren for arrangementet.

Arrangementet finansieres altså i hovedsak av Kunnskapsdepartementet og Fritt Ord, som bidrar med henholdsvis 600.000 og 300.000 kroner til arrangementet. En rekke skoler, institusjoner og enkeltpersoner bidrar også på ulike måter. Organisasjonkomitéen består av Thor Steinar Grødal, Olav Birkeland, Trine Rogndokken og Eli Engløk. Arrangementet finner sted på Oslo handelsgymnasium.

Programmet er tilgjengelig på nettsidene til IPO 2012.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *