Subjekt & substans

Nytt Filosofisk supplement

Filosofisk supplement er ute med nytt nummer. Her finner du lederen.

Subjekt og substans er dyptgripende begreper. Spør vi etter subjektet, finner vi enten gjenstanden det dreier seg om eller parten som undergår forandring. Spør vi etter substansen, finner vi derimot kjernen eller det tilgrunnliggende. Er disse begrepene til å unngå? Subjekt-predikat-modellen virker ufravikelig i språket, og substansen som understøtter egenskapene synes besnærende – besnærende nok til at Descartes tilskriver oss den som medfødt idé.

Det er imidlertid flere som har stilt spørsmål ved disse ideene. Nietzsche er en av dem som finner det tenkende subjekt uberettiget. Det er klart at det tenkes, men ikke at det til enhver tanke hører et «jeg», sier Nietzsche, og peker dermed på en historisk avgjørende begrepssammenstilning. Descartes etablerer nemlig en intim forbindelse mellom subjekt og substans. Dualismen som springer ut herfra danner fortsatt bakteppet for moderne debatt, og vi finner fortsatt ett og annet genuint eksemplar av dualistarten.

Flere stiller også spørsmål ved substansbegrepet. Positivistene regner det, som så mye annet, for metafysisk babbel, mens Heidegger kritiserer substansen for ikke å være til stede i verden som sådan. Han mener at ontologien ikke kan være bestemt ved noe som først viser seg når verden allerede er gitt, og at substansen er sekundær fordi den fenomenologisk kommer etter egenskapene som peker i dens retning.

Praksis, metafysisk avhengighet og identitetsteori

I dette nummeret av Filosofisk supplement har vi tekster som på hvert sitt vis treffer tematikken. Morten Wasrud tar i «Virkelighetens skjulte praksis» utgangspunkt i Heideggers sene tenkning, går veien innom Aristoteles og Descartes, og legger frem sin egen tolkning av begrepene «subjekt» og «substans». Substansbegrepet står også sentralt i «Lett anker og sett seil for dypere farvann». Reier Helle problematiserer i denne artikkelen det metafysiske prinsippet Humes dictum. Prinsippet avviser nødvendige forbindelser mellom distinkte ting, og Helle argumenterer for at dette er i strid med en ontologi som dreier seg om hva som er avhengig av hva. Conrad Bakka tematiserer på sin side subjektbegrepet i artikkelen «The Same, but Different». Her drøfter han fysikalisme, og argumenterer for at mentale fenomener kan være identiske med fysiske fenomener.

Meinong og ikke-eksistens

I vår faste spalte Frem fra Gjemselen gir Einar Duenger Bøhn oss et innblikk i den østerrikske filosofen Alexius Meinongs univers. Meinong er notorisk for å hevde at det er ikke-eksisterende og umulige objekter. I disse dager er han mest kjent for kritikken Bertrand Russell og W.V.O. Quine har rettet mot ham. Bøhn vil ikke bare trekke Meinong frem i lyset, men også tilbakevise Russell og Quines kritikk. Substansbegrepet dukker også opp i vårt intervju med Atle Sperre Hermansen. Hermansen argumenterer i sin doktorgradsavhandling for at substans nettopp ikke var et grunnleggende begrep for de tidligste greske tenkerne.

Autonomi, fornuft og forvirring

Ellers kan vi også by på masterkritikk ved Espen Dyrnes Stabell, som har vurdert Kjell Sindre Schmidts masteroppgave om autonomi og fornuft. Tomas Midttun Tobiassen har også levert et stykke kritikk med teksten «Om Forvirring», som er hans motsvar til innvendingene rettet mot hans artikkel i nummer 4/2011. Og redaksjonens Hilde Vinje og Espen Dyrnes Stabell har oversatt et av Hegels brev til eleven Zellmann. I dette nummeret finner du også andre del av anekdotespalten Utenfor akademiet, der vi denne gangen møter Peter Geach, Diogenes fra Sinope, A.J. Ayer, Bertrand Russell og George Boolos. I tillegg stiller vi med utdrag fra den leksikryptiske encyclopedi, reisebrev fra Paris, mesterbrev og quiz.

Filosofisk supplement er et studentdrevet tidsskrift tilknyttet program for filosofi ved Universitetet i Oslo, i salg på Akademika, Tronsmo, Norli Universitetsgaten, Tanum Majorstuen, Langbrecke Bok- og Papirhandel, Bislett Bok, samt i utvalgte Narvesen- kioskar. Et årsabonnement koster 140 kroner (4 nummer). Besøk nettsiden eller send en e-post til filosofisk-supplement@ifikk.uio.no for å bestille.

Fra: Filosofisk supplement – 2-2012 — http://www.filosofisksupplement.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *