Til saken

Bok: Til saken. Etikk og retorikk i den offentlige samtalen – Helge Svare

BOKOMTALE: I Til saken tar Helge Svare sikte på å analysere og gi innsikt i billige retoriske knep og snusk i offentlige debatter. Som en veiviser gjennom offentlighetens mindre fornemme irrganger, er boken vellykket.

Av Hallvard Fossheim

Siktemålet med Til saken. Etikk og retorikk i den offentlige samtalen (Pax 2012) er primært å analysere noen av de vanligste formene for billig retorikk som i forskjellig grad preger offentlige debatter. Tanken er at innsikt i knepene skal bidra til å forbedre kvaliteten på debattene, fordi man da lettere kan gjennomskue røyken og speilene, og dermed bidra til å vanskeliggjøre slike taktikker.

Dette er altså ment som en matnyttig bok, demokrati- og debattmessig sett. Ved siden av disse presentasjonene, inkluderer boken også en kortfattet skisse av bredere etiske spørsmål omkring fordeler og ulemper ved forskjellig innredte offentlige rom—som for eksempel, hvor hårsår skal man få lov til å være som meningsytrer?

Triksene som avsløres, er ikke avanserte. Det dreier seg om forskjellige former for drittkasting, mannen-for-ballen-strategier og misvisende saksfremstillinger. Selv om det ikke burde være mye som er nytt her for den som har fulgt med i debatter i media de siste årene, kan gjennomgangen likevel være nyttig. Svare har nemlig funnet et abstraksjonsnivå som er hensiktsmessig for å karakterisere og klassifisere gjenkjennbare hovedtyper makt- og argumentasjonstriks av mer eller mindre sjofel art.

Boken er kort, tydelig og fokusert, med enkelt språk, hyppige og informative underoverskrifter og en klar agenda. Kanskje kan man en eller to ganger underveis undres om ikke forfatteren selv nærmer seg noe som likner de argumentasjonsstrategiene han kommenterer, som hvis man sammenlikner beskrivelsen av «anektotiske bevis» (s. 22), med hans egen karakteristikk av den amerikanske høyresiden (s. 126f.) Men bare kanskje.

Eksempelets makt

Helge Svare er idéhistoriker og filosof, ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). (Foto: Pax)

Ikke minst: Her er hyppig bruk av aktuelle og som regel gjenkjennbare eksempler fra de siste års debatter i inn- og utland. Svare skriver i den anledning i forordet at han «beklager hvis noen føler seg ille til mote av å være inkludert i utvalget» (s. 8). Sett under ett er det nok slik at enkelte politiske partier er kraftigere representert enn andre blant denne bokens eksempler. Om dette er en funksjon av de forskjellige partikulturene er imidlertid noe jeg ikke kunne kommentere på uten å gjøre meg skyldig i «strategisk polarisering» (s. 36), eller kanskje til og med «mistenkeliggjørende spørsmål» (s. 73f).

Fra det mer pedantiske hjørnet er det mulig å være kritisk til en mild tendens til å plassere «verdier, normer og følelser» (s. 30) i samme sekk, i den delen av teksten der forholdet mellom fakta og følelser diskuteres. Det er ikke uten videre slik at verdier og normer, eller normativitet mer generelt, er best klassifisert sammen med følelsesmessige fenomener. Men dette er ikke så viktig i sammenhengen.

Boken er ikke ment å utgjøre en avhandling om verdier og fakta, eller en gang en teori om argumentative strategier. Snarere er den å anse som en veiviser, eller kanskje påminner, om fenomener vi stadig konfronteres med.

Ansvar i og for offentligheten

Ikke uventet inkluderer boken et eget kapittel om hvilket ansvar den som taler i offentligheten har for mulige konsekvenser av hans eller hennes ord. Forfatteren hevder «både at ytringene medfører ansvar, og at vi ikke skal sensurere dem» (s. 136). Ansvaret det er snakk om, sier han, må også tenkes gradert og spesifisert, ikke som et «falskt enten-eller» (s. 134). Dette lyder rimelig, men suppleres ikke med teoretisk forsvar eller utdypninger, og forblir derfor bare meninger—rimelig nok, kan man mene, gitt bokens format og formål.

I produksjonen av boken er det dessverre litt slurv, særlig når det gjelder angivelse og oppføring av sidetall, men dette er ikke noe å ta veldig på vei for.

I alt: Et vellykket prosjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *