Filosofiske smuler

Idealisten Camus, filosofisk kroppstukt, Heideggers politikk, filosofiens enkle spørsmål, skyteskiven Descartes, miljøpanikk og europeisk sinnskrise; dette er noen av sakene løftet frem på nett den siste tiden.

  • I år er det 100 år siden Albert Camus ble født. I det norske filosofimiljøet er han kanskje mest kjent for sine refleksjoner rundt selvmordet i Myten om Sysifos. I The Australian undersøker Miriam Cosic aktualiteten av Camus’ politiske idealisme.
  • Philip Huebl oppdaterer om kroppens status i samtidsfilosofien på Frankfurter Allgemeine Zeitungs nettsider. Han viser at spiseforstyrrelser reiser viktige filosofiske spørsmål, og at filosofien kan belyse somatiske fenomener i medisinsk forskning.
  • Peter Osborne skriver om eksplosjonen av Heidegger-litteratur, og hvordan den er forbundet med en politisk dimensjon ved filosofens arbeider, i Radical Philosophy.
  • Den amerikanske filosofen Michael Sandel vil i et intervju med Die Zeit bringe filosofien tilbake til sitt opphav i «enkle» spørsmål.
  • Descartes har blitt beskyldt for å ha vært forløper for alt fra filosofiens fornektelse av den kroppslige erfaringen til arbeiderenes fremmedgjøring. En ny biografi fokuserer på hans positive bidrag til tenkningen, og berømmes som en enestående innføringsbok i en anmeldelse i Slate.
  • Paul Hazards klassiker The Crisis of the European Mind: 1680-1715 er nylig oversatt til engelsk. Det 80 år gamle, eurosentriske verket er verdt å børste støvet av, påstår David Auberbach i Los Angeles Review of Books.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *