Perfekt fransk

Jacques Derrida (1930-2004) (Kilde: Wikimedia Commons)

OVERSATT: Den franske filosofen Jacques Derrida skrev intrikate, men presise angrep på metafysiske språkteorier – på perfekt fransk. – Ingen grunn til å gjengi ham på unorsk, mener Karin Gundersen som har oversatt et utvalg av Derridas klassiske tekster.

Utover høsten vil norske oversettere av filosofi og idéhistorie presentere sitt arbeid her på Salongen.

Hvorfor trenger vi en oversettelse av akkurat denne samlingen av tekster?

Karin Gundersen har oversatt en rekke fransk skjønnlitteratur og teori til norsk. Ved siden av Derrida teller, blant andre, Marcel Proust og Stendhal. (Foto: Héloïse Neefs)

– Det finnes oversettelser til engelsk som ikke-franskkyndige norske lesere har vært henvist til. Disse oversettelsene kan inneholde feil og depresiseringer som gjør Derrida enda vanskeligere og mer fremmedartet enn han er.

– Jeg sier ikke at min oversettelse er perfekt, men for en norsk leser vil en norsk versjon være mer gjennomskuelig: Man ser lettere at «her er det noe som skurrer».

Hvilke er de spesielle utfordringene med akkurat denne forfatteren?

– Et meget høyt presisjonsnivå i argumentasjonen.

Er det sentrale begreper eller formuleringer som har vært utfordrende eller spennende å gyve løs på?

– Derridas berømte term «Différance» måtte jeg til slutt gi opp og la stå uoversatt.

Har du en favorittpassasje, som du kanskje er ekstra fornøyd med oversettelsen av, som du vil dele med oss?

Dekonstruksjon. Klassiske tekster i utvalg av Jacques Derrida, oversatt av Karin Gundersen, er utgitt på Spartacus forlag.

– Her er det mye å velge mellom. Men ta for eksempel denne:

Det gir ingen mening å skulle unngå metafysikkens begreper for å rokke ved metafysikken; vi råder ikke over noe som helst språk—hverken syntaks eller ordforråd—som står utenfor denne historien; vi kan ikke utsi noen som helst destruktiv påstand som ikke allerede har listet seg inn i formen, logikken og de implisitte postulatene til nettopp det som påstanden ville bestride. (s. 20)

Å være tro mot originalen kan fort stå i motsetning til hensynet til dagens lesere. Hvordan har du balansert?

– Jeg har oversatt så bokstavelig som mulig, uten å gi avkall på det norske språkets lov og orden. Derrida skriver selv perfekt fransk, ingen grunn til å gjengi ham på unorsk.

Hva blir neste prosjekt?

– I overskuelig fremtid vil jeg ha mer enn nok med å revidere den norske oversettelsen av Proust.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *