Filosofiske motsetninger

Foto: Frida Skatvik

DEBATT: Analyse vs. syntese. Vitenskap vs. kunst. Faglig spesialisering vs. deltagelse i offentligheten. Flere dikotomier ble satt opp av paneldeltagerne som i slutten av november debatterte skillet mellom kontinental og analytisk filosofi. En ting syntes å komme klart fram av debatten: Skillet er upresist, men peker like fullt på reelle motsetninger innen den filosofiske fagtradisjonen.

Salongen takker Olav Gjelsvik, Remi Nilsen, Camilla Serck-Hanssen, Dag Østerberg og ordstyrer Hedda Hassel Mørch for en god og livlig debatt! På disse sidene vil Salongen følge opp debatten.

  • De som dyrker den analytiske filosofien, venner seg av med å tenke i helheter. Videre overser de som utelukkende tenker analytisk analysens forutsetninger – og får dermed et unødvendig begrenset livssyn, mener Dag Østerberg: «Fra analyse til syntese».
  • Den analytiske filosofien reduserer begreper til påstander, benekter tenkningens historisitet og virker uinteressert i å innta en kritisk rolle i samfunnet. Kan det da kalles filosofi, spør Remi Nilsen: «Kritikk og selvkritikk».
  • Fikk du ikke med deg paneldebatten? Hør diskusjonen i sin helhet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *