Filosofiske smuler

SMULER: Nekrologens vinklinger, vitenskapens flashy verktøy, Bertrand Russels etiske fremtidstanker, Sloterdijk og doble rhizomer – Salongen serverer leserne årets første smuler.

  • Å gjøre opp sluttregnskap for et intellektuelt liv er ingen enkel sak. Bortgangen til flere personlig avholdte tenkere har fått Jennifer Ratner-Rosenhagen til å tråle dødsannonsene. Hun reflekterer rundt sjangerens begrensninger og muligheter hos Dissent magazine.
  • Funklende reagensrør og hyperavansert teknologi imponerer ikke vitenskapsjournalist Philip Ball. Han har vært en tur innom laben, og mener det har gått prestisje i vitenskapelige instrumenter. Blir de da et hinder for tenkning, spør han hos Aeon magazine.
  • Platons vurdering av friheten som det viktigste i et demokrati gir Jason Stanley, professor i filosofi ved Yale, grunnlag for å drøfte glipen mellom idealer og praksis i det amerikanske rettssystemet.
  • The Guardian kjører for tiden en serie om Bertrand Russel på sine nettsider. Siste bidrag handler om hans etiske refleksjoner over menneskehetens fremtid.
  • Den kommende publiseringen av Martin Heideggers Scwarzen Hefte har satt i gang en ny diskusjon om hans forhold til antisemittismen. «Hans begrep om Dasein tillater ikke å tenke på mennesker som raser», hevder den franske filosofen François Fédier i Die Zeit.
  • Los Angeles Review of Books har lagt ut et interessant intervju med Peter Sloterdijk. En kyndig lesegruppe stiller spørsmål og filosofen gir fyldige svar om Sfære-trilogien, forklarer middelalderens satanosentriske livsanskuelse, og legger ut om forbindelsen mellom trær og doble rhizomer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *