Filosofiske smuler

SMULER: Filosofiens nytteverdi, Foucaults tapte tv-intervju, Galileos falske førsteutgave, og fotballsportens filosofiske sider. Salongen har trålet nettet etter nye filosofiske og idéhistoriske smuler.

  • Dagens filosofer er «under den oppfatning at de sier noe nytt og interessant, mens dette i virkeligheten er en illusjon», ifølge den amerikanske filosofen Peter Unger. Står det virkelig så dårlig til med filosofifaget? Robert Pasnau kommer i The New York Times med et forsvar for samtidsfilosofien: Han viser hvordan faget siden antikken har blitt klandret for å være verdensfjernt og lite relevant for det praktiske liv, og argumenterer for at det heller ikke er poenget å komme opp med enkle og bastante svar.
  • I år er det 30 år siden Michel Foucault døde. I den anledning har nettstedet Critical Theory funnet frem et utdrag fra et nederlansk tv-intervju med filosofen man trodde gikk tapt etter at tv-stasjonen tok fyr i 1971.
  • Broen mellom teori og praksis har vært et problem for mange som har forsøkt å sette Kants moralfilosofi til livs. Onara O’Neill gjør et hederlig forsøk på å forklare hvordan Kant kan fungere som en veileder i det praktiske liv i sin siste bok, Acting on Principle, ifølge The Times Literary Supplement. Likevel mistenker anmelderen fremdeles at det kategoriske imperativ i siste instans ikke kan gi oss entydige svar på hva som er rett og galt.
  • Edith Hall ved King’s College har forfattet et introduksjonsverk som skal ta for seg alle det antikke Hellas’ ulike epoker og politiske styresett – til stående applaus fra anmelderen i The Independent.
  • I 1610 oppdaget Galileo Galilei månens krater, fire av Jupiters måner og en rekke tidligere ukjente stjerner. Disse fenomenene kunne ikke forklares med verken den ptolemeiske eller den aristoteliske fysikken, og Galileo var rask med å publisere resultatene i det lille skriftet Sidereus Nuncius. Nesten 400 år senere dukket et ukjent eksemplar av boken opp, og gikk fra å bli vurdert som en signert førsteutgave til å bli avdekket som en ren forfalskning. Massimo Mazzotti skriver om den spennende historien i Los Angeles Review of Books.
  • Den kristne kirken er ikke lenger noen svovelpredikant – men vil den noensinne gi slipp på forestillingen om helvete? Kathryn Gin Lum diskuterer emnet i Aeon Magazine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *