Urolige hjerter

STUDIO SOKRATES: Dette handler ikke om uregelmessig hjerterytme. Det handler om menneskets lodd og grunnvilkår. Uro. «Helt til vi møter vår skaper ansikt til ansikt vil våre hjerter være urolige» skriver Augustin fra Hippo. Augustin er vår mann i Studio Sokrates.

Les mer

Himmelfareren

STUDIO SOKRATES: Hver formiddag sitter Zevs på Olympen og studerer menneskene på jordskorpen gjennom et digert rør. Han er bekymret. Spesielt for filosofene. De gjør alt de kan for å avsløre universets hemmeligheter. Men sitt eget privatliv ynder de å skjule!

Les mer

Den filosofiske dårekiste

STUDIO SOKRATES: Lukian fra Samosata (120-180 e.Kr.) var opptatt av dumskap. Han raljerer med enfoldige filosofer og åndsforlatte tenkere i sketsjer og satiriske tekster som er en svir å lese. Et spørsmål melder seg: Henger han ut filosofene for å rettlede oss – eller mener han filosofien bare hjemsøkes av støyende tullinger?

Les mer

Peis på!

STUDIO SOKRATES: «Weitermachen!» står det på gravsteinen der Herbert Marcuses aske er begravet i Berlin. En sangvinsk hilsen til alle oss som fortsatt snubler rundt i steinrøysa med flekker av kritisk teori på slipset mens vi lurer på hvor det ble av venstresida. Ingen tvil: Herbert Marcuse var og ble berliner!

Les mer