Familiebidrag ønskes

UTLYSNING: Arr – idéhistorisk tidsskrift forbereder et temanummer om familien og er på jakt etter gode bidrag. Redaksjonen inviterer fagpersoner som skriver idéhistorie i bred forstand til å sende inn tekster: Kulturhistoriske, sosialhistoriske og filosofiske bidrag er velkomne. Arr er et meritterende tidsskrift, men åpner også for ikke-tellende tekster som intervjuer, kåserier eller personlige essays.

Les mer

Arthur C. Danto (1924-2013)

AKTUELT: Den amerikanske filosofen Arthur Danto er død, 89 år gammel. Danto var i hovedsak kjent for sin innsats på to områder, historiefilosofi eller historiens metodelære, og estetikk, altså to områder der det ikke har foregått mye filosofisk forskning i Norge. Det er liten tvil om at Dantos bidrag vil være vesentlige og relevante i mange år fremover.

Les mer

Jazzbaronessen

STUDIO SOKRATES: Immanuel Kant (1724-1804) mente det var helt avgjørende å avklare hva det betyr å lytte til sin egen forstand. Bare opplysning kan skaffe menneskene frihet fra selvpåført umyndighet. Her er historien om en kvinne som ble opplyst og brøt ut – sikkert uten å ha peiling på Kant.

Les mer