Ideologi og natur

BOKOMTALE: Hva kan beplantede omgivelser fortelle oss om tidens mentaliteter? En hel del, skal vi tro Malene Hauxner, professor ved Center for Skov og Landskab ved det biovitenskapelige fakultetet i København. I år avsluttet hun sitt livslange forskningsprosjekt med tredje og siste bok om landskapsarkitekturens sosiale historie.

Les mer