Frihetens utilregnelige stillstand

BOKOMTALE: En usedvanlig og hittil usett politisk forandring har vunnet grunn: alternativene til demokrati har forsvunnet. Ja, selv demokratikritikk – slik statsformen ble kritisert i antikken – er blitt eksentrisk vare. I dag vil alle være demokrater. Men er det «mer demokrati» vi trenger i hverdagen? Kan den demokratiske kulturen også være roten til ubehag hos det moderne mennesket?

Les mer

Masseprodusert kulturell uskyld

BOKOMTALE: «Alt» er blitt kunst, også opplevelser, skriver den danske filosofen Jørgen Dehs i Det autentiske: Fortællinger om nutidens kunstbegreb. Mellom permene er filosofiske betraktninger, fra Kant til Warhol, samlet for å diskutere «det autentiske» som et moderne, kunstnerisk program. Spørsmålet berører ett av filosofiens eldste temaer: Hva gjør seg fortjent til å gjelde som virkelighet, og hva gjør ikke det?

Les mer

Ideologi og natur

BOKOMTALE: Hva kan beplantede omgivelser fortelle oss om tidens mentaliteter? En hel del, skal vi tro Malene Hauxner, professor ved Center for Skov og Landskab ved det biovitenskapelige fakultetet i København. I år avsluttet hun sitt livslange forskningsprosjekt med tredje og siste bok om landskapsarkitekturens sosiale historie.

Les mer