Helgonet i Basra (2)

OVERSETTELSE: – «En dag såg Rābi’a en man som sade: ‹Ack vilka sorger.› Rābi’a sade: ‹Säg så här: Ack sorglösheten! För om du hade sörjt hade du inte haft mage nog att dra ett andetag.›»

Over to deler presenterer Salongen en ny oversettelse av ’Attār´s «Minne av Rābi’a ’Adawiyya, Må Gud förbarma sig över henne» fra persisk til svensk, innledet og oversatt av Jakob Sandberg.

Les mer

Helgonet i Basra (1)

OVERSETTELSE: – «Hassan sade: ‹Hur känner du Gud?› Hon sade: ‹Du känner hur. Vi känner utan hur.›» Rābi’a ’Adawiyya är en av islams största mystiker, och utsagor och anekdoter från hennes liv utgör ett centralt bidrag till utvecklingen av sufismen.

Les mer

Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys filosofi

Forskning: Hur förhåller sig den litterära skildringen till den värld som skildras? Vad händer med den omskrivna erfarenheten i och med nedskrivandet av den? Merleau-Pontys filosofi ger oss verktygen för att tänka de här frågorna utifrån en ömsesidighet mellan språk och erfarenhet. Lovisa Andén undersöker hur man kan förstå förhållandet mellan erfarenhet och litterära uttryck i Merleau-Pontys filosofi.

Les mer

Paideia og lek

TIDSSKRIFT:  «Det kan hende at vi bør ha mer refleksjon rundt hva et godt menneske er i dagens samfunn, og ikke mindre, for å få en klarere idé om hva slags mennesker vi vil oppdra», skriver Franco V. Trivigno i «Arr – idéhistorisk tidsskrift» nr. 1 2018.

Les mer