Kunskap och perception (2)

OVERSETTELSE: – “Kort sagt: Föreställning, fantasi, minne, erfarenhet, observation och liknande, är alla skapade av kroppslig, självkännande, perceptiv egenrörelse, och inte av omedveten, irrationell, trög och livlös materia” argumenterar Margaret Cavendish i polemik mot den mekanistiska världsbild som vann gehör i 1600-talets Europa.

Les mer

Kunskap och perception (1)

OVERSETTELSE: – “De som först uppfann mikroskop och liknande dioptriska instrument har därför, det är min mening, gjort mer skada än nytta. För denna konst har berusat så många mäns hjärnor, och fått deras tankar och kroppar fullständigt upptagna med fenomen och objektens yttre former, samtidigt som bättre konster och studier har lagts åt sidan” skriver Margaret Cavendish, en av 1600-talets mest produktiva författare.

Les mer

Från den egna vreden till den andres empati

FORSKNING: Slagordet det personliga är politiskt har nyligen visat sin aktualitet i #MeToo kampanjen. Men vilken betydelse har personliga berättelser i den offentliga sfären och i politiken? En idéhistorisk undersökning av hur vittnesmål har använts i feministisk aktivism visar att de har haft som syfte att väcka varierande känslor ämnade för mobiliserandet av olika typer av politik.

Les mer

Min dom og din dom

BOKOMTALE: Tankeeksperimenter gjennomsyrer analytisk filosofi. Vi lokker frem dommer med hypotetiske scenarioer, som igjen danner premisser for sentrale argumenter i hele tradisjonen. Hva så når ulike folkegrupper bedømmer scenarioene ulikt? Édouard Machery foreslår å stake ut en ny kurs i Philosophy Within Its Proper Bounds.

Les mer

Innsiktsfulle lesninger av seks tenkeres innlegg i det fjortende århundrets politiske debatt

BOKOMTALE: The Avignon Papacy Contested av Unn Falkeid er et spennende bokprosjekt hvor Falkeid belyser noen av de mest vesentlige kritikerne av Avignon-pavedømmet. Gjennom innsiktsfulle og spennende lesninger av seks tenkere som sjeldent leses sammen har Falkeid skrevet en bok som bør interessere et bredt utvalg lesere. Av Rakel Igland Diesen, idéhistoriker og stipendiat ved Institutt… Les mer