Storbyblues

STUDIO SOKRATES: Da Augustin fylte seksten i år 370 reiste han hjemmefra. Til Kartago. «Byen velter seg i rikdom, men velter seg dobbelt i laster. I grådighet, lettsindighet, drukkenskap og brutalitet kan ingen konkurrere med Kartago. Kartago har alle kjennetegn på å være et sivilisasjonssentrum.»

Les mer

Urolige hjerter

STUDIO SOKRATES: Dette handler ikke om uregelmessig hjerterytme. Det handler om menneskets lodd og grunnvilkår. Uro. «Helt til vi møter vår skaper ansikt til ansikt vil våre hjerter være urolige» skriver Augustin fra Hippo. Augustin er vår mann i Studio Sokrates.

Les mer

Himmelfareren

STUDIO SOKRATES: Hver formiddag sitter Zevs på Olympen og studerer menneskene på jordskorpen gjennom et digert rør. Han er bekymret. Spesielt for filosofene. De gjør alt de kan for å avsløre universets hemmeligheter. Men sitt eget privatliv ynder de å skjule!

Les mer

Den filosofiske dårekiste

STUDIO SOKRATES: Lukian fra Samosata (120-180 e.Kr.) var opptatt av dumskap. Han raljerer med enfoldige filosofer og åndsforlatte tenkere i sketsjer og satiriske tekster som er en svir å lese. Et spørsmål melder seg: Henger han ut filosofene for å rettlede oss – eller mener han filosofien bare hjemsøkes av støyende tullinger?

Les mer