Frihetens pris

DEBATT: Vi er frie som aldri før, men hva skal vi bruke friheten til? Frihet er som penger, mener sosiolog Gunnar Aakvaag: Først er den svært nyttig, men ved akkumulasjon mister den sin lykkeskapende verdi. Tirsdag var det duket for frihetsdebatt på Litteraturhuset.

Les mer

Filosofiske motsetninger

DEBATT: Analyse vs. syntese. Vitenskap vs. kunst. Faglig spesialisering vs. deltagelse i offentligheten. Flere dikotomier ble satt opp av paneldeltagerne som i slutten av november debatterte skillet mellom kontinental og analytisk filosofi. En ting syntes å komme klart fram av debatten: Skillet er upresist, men peker like fullt på reelle motsetninger innen den filosofiske fagtradisjonen.

Les mer

Chomsky-hypen

DEBATT: Noam Chomskys er blitt revet ned fra pidestallen av flere, og hans høye status er ikke like selvfølgelig som Terje Lohndal hevder når han irettesetter min bokanmeldelse Et mistroisk ikon? Det som derimot er blitt selvfølgelig for meg etter mange år med språkvitenskapelig forskning, er den Chomsky-hypen som Lohndals tilsvar er et symptom på.

Les mer

Chomskys status og teorier

DEBATT: Noam Chomsky har en unik posisjon innenfor moderne lingvistikk og kognitiv vitenskap. Teksten Et mistroisk ikon? trekker dette kraftig i tvil og hevder også at det er en enkel sammenheng mellom Chomsky språkvitenskapelige posisjon og hans politiske syn. Dersom artikkelforfatteren hadde konsulert litteraturen på området, hadde bildet blitt betraktelig nyansert.

Les mer

Støyen i det moderne

DEBATT: Vi hører stadig om støyens farer. Støy omtales til og med som det største forurensningsproblemet i Norge. Men én ting er hva støyen gjør med oss; noe annet er hva den sier om oss, skal vi tro den tysk-jødiske kulturfilosofen Theodor Lessing som ved inngangen til forrige århundre gikk til kamp mot støyen i det moderne.

Les mer