Musikkens virkning

TIDSSKRIFT: Musikk kan være en katalysator for ekstatiske, frigjørende og kreative opplevelser. Hvem setter ikke pris å lytte til eller spille musikk? De personene jeg har hørt om som ikke liker musikk, kan jeg telle på én hånd. Langt de fleste derimot vil nok tenke at musikk er noe positivt, ja, til og med noe vesentlig og givende. Noe de ikke ville vært foruten.

Av Emil Nicklas Johnsen. Arr – idéhistorisk tidsskrift er ute med et nytt temanummer om musikk.

Arr 1-2015

Imidlertid er ikke disse positive aspektene hele historien. Enten vi opplever musikk direkte eller den befinner seg i bakgrunnen, kan den også virke disiplinerende, få oss til å gå i takt og følge rytmen – eller legge et harmonisk slør over samfunnsforhold som slettes ikke er harmoniske. «Musikken er det halvartikulerte, det tvilrådige, det uansvarlige, det indifferente (…) jeg går ikke for langt om jeg kaller den politisk suspekt», sier Settembrini i Thomas Manns roman Trolldomsfjellet. Musikk kan forføre. Allerede Platon og Aristoteles omtalte derfor musikken som noe som bør reguleres politisk, fordi den setter sterke krefter i spill i sjelen.

Hvordan har man gjennom historien tenkt om musikkens virkning? Hvordan tenker vi om musikkens virkning og sosiale rolle i dag? Og hvilken rolle har musikk spilt på så ulike arenaer som skolen, arbeidsplassen, hjemmet og offentligheten? Arr ønsker i dette nummeret å rette søkelyset mot ideer om hvordan musikken virker og har virket på individ, kultur og samfunn.

Innhold

 • Erling Sandmo: «Gjentakelsens kunst. Om Edward Saids musical elaborations»

 • Alexandra Hui: «Muzak-mens-du-jobber. Musikkprogrammer i industrien, 1919–1948»

 • Hilde Østby: «Musik ska byggas utav glädje»

 • Pål Angelskår: «Huset jeg har bygget selv»

 • Robert W. Kvalvaag: «Diabolus in musica? Black Sabath og betydningen av heavy metal»

 • Reinert Skumsnes: «Frå sorg til fest. Musikk og ritual i det gamle Egypt»

 • Anders Westberg: «Notskriften – från gudomlig precision till principiell slump»
 • Jørgen Langdalen: «Musikken i den galante offentligheten. Johann Mattheson om hvordan en galant-homme kan tilegne seg «en sikker gout og et sunt judicium» i musikalske saker»

 • Lise Karin Meling: «Klaveret – et kvinneinstrument?»

 • Signe Kalsnes: «Musikkfaget i grunnskolen. Fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaring»

BOKESSAY

BOKOMTALE

 • Per Strømholm: «Som det egentlig var, muligens»

 • Espen Schaanning: «Hamsuns nazisme»

 • Espen Schaanning: «Ondskapens metafysikk»

 • Espen Schaanning: «Vi var med»

 • Espen Ytreberg: «Tidsskriftmediet er offentligheten»

 • Lise Gundersen: «Tidens tjenere? Forbudet mot jøder i Grunnlovens § 2»

 • Espen Schaanning: «Teori om teori»

 • Pål Repstad: «Med Bibelen og dagens avis»

 • Espen Schaanning: «Det håpløse fengslet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *