Norsk som filosofisk nisje

Vil forene filosofien i Norge. Einar Duenger Bøhn (t.v.) og Reidar Maliks er påtroppende redaktører i Norsk Filosofisk Tidsskrift.

Vil forene filosofien i Norge. Einar Duenger Bøhn (t.v.) og Reidar Maliks er påtroppende redaktører i Norsk Filosofisk Tidsskrift.

AKTUELT: Påtroppende redaktører i Norsk Filosofisk Tidsskrift Einar Duenger Bøhn og Reidar Maliks er ikke uten ambisjoner for den kommende femtiårsjubilanten. Redaktørparet vil satse mer på filosofi på norsk, og gjøre opp status for filosofien i Norge de siste 50 årene.

Av Espen D. Stabell

Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT) har siden oppstarten i 1966 etablert seg som et viktig fagorgan for filosofi i Norge. Det fagfelle-vurderte tidsskriftet er et dugnadsarbeid fordelt mellom universitetene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, og utgis av Universitetsforlaget.

Etter drøye fem år ved Universitetet i Tromsø, der førsteamanuensis Kjersti Fjørtoft har tatt seg av redaktørjobben, har tiden nå kommet til Oslo. Salongen møter påtroppende redaktører Einar Duenger Bøhn og Reidar Maliks på universitetsbiblioteket på Blindern for en samtale om redaktørbyttet og om deres ambisjoner og videre planer for tidsskriftet.

Filosofi på norsk

Hvordan vil leserne merke redaktørbyttet? Vil noen tyngdepunkter forskyves?

– Vår ambisjon som redaktører er først og fremst å fortsette å publisere gode filosofiske artikler skrevet på norsk, sier Bøhn. Vi vil at NFT skal være en møteplass for filosofer i Norge – et tidsskrift som forener filosofien i Norge.

Han understreker at NFT er nødt til å finne sin nisje. I konkurransen med internasjonale fagtidsskrifter ville den relativt beskjedne norske aktøren være dømt til å tape. Om ikke annet på grunn av antall artikler de ville konkurert mot.

– Dessuten trenger vi et tidsskrift for filosofi i Norge – filosofi som kanskje ikke vekker så stor interesse internasjonalt, men som er vesentlig i en norsk kontekst, sier Maliks.

Hva slags filosofi er snakk om?

– Det kan for eksempel være studier av norske filosofer, eller filosofisk analyse av temaer som dukker opp i den norske offentligheten, sier redaktørene, og oppfordrer fagfeller i Norge til å sende inn tekster til tidsskriftet framover.

Hva slags bidrag ønsker dere?

– Vi ønsker flere anmeldelser av norske bøker, og tekster om kjente så vel som glemte norske filosofer. I tillegg vil vi publisere artikler om nyere forskning i Norge, for eksempel med utgangspunkt i nye doktorgradsarbeider.

Meningsløs merkelapp

Redaktørene vil hente norske filosofer fram i lyset. Her representert ved M.J. Monrad. Stikk av H.P. Hansen, 1863. (Kilde: Wikimedia Commons)

Både Bøhn og Maliks har i dag stillinger som førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO). Bøhn tiltrer som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder fra våren av. Maliks forsker på filosofihistorie og politisk filosofi. Før han kom til UiO var han ansatt ved Harvard og Oxford. Hittil i år har han utgitt to bøker, om henholdsvis politisk filosofi og menneskerettigheter med utgangspunkt i Kants filosofi. Bøhn tok sin doktorgrad ved University of Massachusetts Amherst. Hans spesialområder er metafysikk, vitenskapsfilosofi og religionsfilosofi.

Altså har verken Bøhn eller Maliks «norsk filosofi» som faglig spesialfelt. For øvrig er begge skeptiske til merkelappen «norsk filosofi», som Bøhn anser som meningsløs. Han mener det ikke finnes noe ved filosofien i Norge som tilsier at den skulle ha en særegen norsk kvalitet. Like fullt er de klare på verdien av å fremme filosofien i Norge – og av å skrive på norsk.

– Vi vil bevare og utvikle norsk som filosofispråk. Det er viktig fordi det beriker vårt vokabular og dermed vår tenkemåte, og fordi vi bruker det i undervisning av studenter på alle mulige fag og nivå, sier Bøhn.

Deltager i samfunnsdebatten

Redaktørene mener NFT kan bidra til større bevissthet om det filosofiske miljøet i Norge. De har et ønske om at tidsskriftet ikke bare skal være en ressurs for fagmiljøet, men også en aktør i den offentlige debatten.

– Vi vil øke kompleksiteten i samfunnsdebatten, sier Maliks.

Blant annet vurderer redaktørene å utgi spesialutgaver som belyser norske temaer, som 22. juli eller problemstillinger knyttet til Norge som oljenasjon, eller mer generelle rettsfilosofiske temaer.

Tidsskriftet har også rekkevidde utenfor institusjonalisert akademia, blant annet gjennom salg på Narvesen.

– Det er viktig å bevare relevansen for de leserne vi måtte ha utenfor fagmiljøet, understreker Maliks.

Mot femtiårsjubileum

I 2015 går NFT inn i sitt 50. år. Desember 2015 kommer jubileumsnummeret, som markerer tidsskriftets 50. årgang.

Har redaktørene noen planer for det kommende jubileet?

– I jubileumsnummeret skal vi gjøre opp status for filosofien i Norge de siste 50 årene – og se framover, sier Bøhn.

Dette vil de gjøre blant annet gjennom å få ulike temaer knyttet til filosofien i Norge belyst av distingverte filosofer. Hvem disse er vil redaktørene ennå ikke røpe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *