Filosofiske smuler

SMULER: Akseptabel og uakseptabel ulikhet, den kritiske universitetskultur i forvitring, galskap i kulturhistorisk lys, Jacques Derridas uforståelige eksamensoppgave i engelsk, Jean Baudrillard forklart med Nintendo: Salongen har saumfart nesten hele internett og plukket ut det viktigste.

Les mer

Filosofiske smuler

SMULER: Gjør friheten oss onde? Hvor fører ensomhet oss? Henger genialitet og galskap sammen? Hvorfor fikk vi en tolstojisme, men ingen tsjekhovisme? Og hva har Black Sabbath tilført filosofien? Salongen starter uka med noen filosofiske og idéhistoriske smuler fra utenlandske nettsteder.

Les mer