Hva er dannelse?

BOKUTDRAG: Hva mener vi når vi snakker om dannelse? Hva er forskjellen mellom dannelse og «forming»? Hvordan henger høflighet og dannelse sammen? Kan også institusjoner mangle dannelse? Og hva mener vi med begreper som «håndens dannelse» og «hjertet dannelse»? Dette er noen av spørsmålene Per Ariansen tar opp i sitt essay om dannelsesbegrepet og dets idéhistorie.

Les mer

Konkret og universell

BOKOMTALE: At hvert enkelt konkrete menneskeindivid har en iboende verdighet, er et aksiom for en humanist. Men det er likevel en påstand som må begrunnes, særlig om en vil at det også skal være et universelt aksiom. I denne spenningen mellom det konkrete og universelle befinner den nye boka til Per Anders Aas seg, uten at den klapper sammen.

Les mer

1700-tallskonferanse i Tromsø

AKTUELT: Interessert i 1700-tallet? Norsk selskap for 1700-tallsstudier arrangerer sin syvende tverrfaglige konferanse i Tromsø 28.–30. oktober 2011. Hovedtema for konferansen er «Persistenser: Syttenhundretallet som arvtaker», men alle tema knyttet til det lange syttenhundretallet er velkomne. Hovedtalere er historiker Stephane Van Damme fra Sciences Po i Paris og dirigent Andrew Parrott fra Oxford. Frist for påmelding med foredrag er 15. juni.

Les mer

Historiens historie

BOKOMTALE: Leidulf Melve har gjennomført et ambisiøst prosjekt, nemlig å skrive den vestlige historieskrivningens historie fra antikken og like opp til våre dager, og dét på litt under 250 sider. Det vitner om en viss chutzpah når en historiker forsøker seg på en slik formidabel oppgave før fylte førti.

Les mer