Masseprodusert kulturell uskyld

BOKOMTALE: «Alt» er blitt kunst, også opplevelser, skriver den danske filosofen Jørgen Dehs i Det autentiske: Fortællinger om nutidens kunstbegreb. Mellom permene er filosofiske betraktninger, fra Kant til Warhol, samlet for å diskutere «det autentiske» som et moderne, kunstnerisk program. Spørsmålet berører ett av filosofiens eldste temaer: Hva gjør seg fortjent til å gjelde som virkelighet, og hva gjør ikke det?

Les mer