Forflytning og fellesskap

BOKOMTALE: I Per Thomas Andersens siste bok Hvor burde jeg da være? undersøkes fenomenene «kosmopolitisme» og «postnasjonalisme» i skjønnlitteraturen med utgangspunkt i samfunnsvitenskapenes analyser. Forfatterens internasjonale kontekstualisering av nyere norsk litteratur er forbilledlig. Likevel – bør en slik studie forbeholdes den realistiske fortellingen? Og er bildet Andersen tegner av kosmopolitismen av i dag allerede foreldet?

Les mer

Voltaires verdensborgere

FORSKNING: «Kosmopolitt» er et nøkkelbegrep for å undersøke hvordan en moderne forståelse av politikk og av det politiske individet tok form i den franske 1700-tallskulturen. I denne perioden konstitueres kosmopolitten eller verdensborgeren som en borgerskikkelse som betrakter politiske og moralske spørsmål med utgangspunkt i en verdenshorisont. Det å være verdensborger blir imidlertid en, både i moralsk og politisk forstand, problematisk identitet utover på 1700-tallet.

Les mer

Verdensborgerskapets idéhistorie

BOKOMTALE: Kunsten å omgås hverandre het en av de populære bøkene til tidligere idéhistorieprofessor Guttorm Fløistad. Den kom på slutten av 1990-tallet, da spørsmål om ledelse og bedriftskultur var tidens refreng. Boka handlet om betydningen av verdistyrte ledelsesprinsipper, også for bedriftens resultater. Jeg kommer til å tenke på denne når jeg leser Verdensborgerskapets idéhistorie, den ferske boka redigert av Kjetil Jakobsen. Den handler nemlig, paradoksalt nok, om noe av det samme.

Les mer