Kulturfilosofi i vår tid

FORSKNING: Er det igjen tid for kulturfilosofi? I så fall er Ernst Cassirer ein viktig og aktuell filosof. I tråd med programmet til Marburgskulen, utvida han Immanuel Kants fornuftskritikk til ein kulturkritikk. Med sin filosofi om dei symbolske formene la Cassirer fram det han kalla «nogle ‘prolegomena for en fremtidig kulturfilosofi’».

Les mer

Masseprodusert kulturell uskyld

BOKOMTALE: «Alt» er blitt kunst, også opplevelser, skriver den danske filosofen Jørgen Dehs i Det autentiske: Fortællinger om nutidens kunstbegreb. Mellom permene er filosofiske betraktninger, fra Kant til Warhol, samlet for å diskutere «det autentiske» som et moderne, kunstnerisk program. Spørsmålet berører ett av filosofiens eldste temaer: Hva gjør seg fortjent til å gjelde som virkelighet, og hva gjør ikke det?

Les mer

Støyen i det moderne

DEBATT: Vi hører stadig om støyens farer. Støy omtales til og med som det største forurensningsproblemet i Norge. Men én ting er hva støyen gjør med oss; noe annet er hva den sier om oss, skal vi tro den tysk-jødiske kulturfilosofen Theodor Lessing som ved inngangen til forrige århundre gikk til kamp mot støyen i det moderne.

Les mer