Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys filosofi

Forskning: Hur förhåller sig den litterära skildringen till den värld som skildras? Vad händer med den omskrivna erfarenheten i och med nedskrivandet av den? Merleau-Pontys filosofi ger oss verktygen för att tänka de här frågorna utifrån en ömsesidighet mellan språk och erfarenhet. Lovisa Andén undersöker hur man kan förstå förhållandet mellan erfarenhet och litterära uttryck i Merleau-Pontys filosofi.

Les mer

Et mistroisk ikon?

BOKOMTALE: Noam Chomsky omtales hyppig som verdens mest innflytelsesrike intellektuelle – også her i Norge. Hva er det så som har gjort at Chomsky har oppnådd en slik posisjon? Med årets utgivelse, Making the Future. Occupations, Interventions, Empire and Resistance, kommer spørsmålet igjen opp i dagen: finnes det en sammenheng mellom hans vitenskapelige standpunkter og politiske engasjement?

Les mer