Øyet som ser

MASTER: Nietzsche oppfordrer oss til å fri oss fra andres sannheter og skape våre egne perspektiver. I sin masteroppgave kritiserer Camilla Angeltun Nietzsche for å havne i et moralsk problem. For hvordan skal vi bli enige om felles normer i samfunnet hvis vi skal forkaste alle sannheter?

Les mer