Hva er meningen med livet? (3)

BOKPROSJEKT: I mitt første innlegg presiserte jeg hva som menes med spørsmålet «Hva er meningen med». I mitt andre innlegg presiserte jeg tre forskjellige spørsmål som ofte blandes, men som må holdes adskilt. I dette tredje og siste innlegget ønsker jeg å klart skille spørsmålet om meningen med livet fra spørsmål om moral og lykke. Det å leve et meningsfullt liv er ikke det samme som å leve et moralsk liv, eller et lykkelig liv. Mening er noe annet enn moral og lykke. Mening ser ut til å være en særegen normativ kategori.

Les mer

Normativitet

TIDSSKRIFT: Normativitet er et tema som inviterer til refleksjoner som spenner fra det metafilosofiske til det rent praktiske. Finnes det objektive normer for hvordan vi skal bedrive filosofi? Hvilke normer er i så fall gjeldende? Og kan moralske verdier kalles fakta og studeres empirisk, eller fordrer de en særegen filosofisk analyse? I dette nummeret av Filosofisk supplement vil du finne bidrag som på ulike måter forsøker å besvare disse spørsmålene.

Les mer