Hans Jonas

RØFF GUIDE: Det er ikke lenger noen selvfølgelighet at det er liv på jorda. Ny teknologi gjør at mennesker kan utføre handlinger som har konsekvenser med enorm utstrekning i tid og rom. Derfor behøver vi en ny etikk for fremtiden, hevder den tyske filosofen Hans Jonas.

Les mer

Teknologi

TIDSSKRIFT: Man sier at teknologien griper om seg og spiller en større rolle nå enn tidligere. Men hva er teknologi? Her er et svar: En iPod ligger på et bord i et lite, bart rom; iPoden er teknologisk, bordet er det ikke. Feil. Bordet er også teknologi, men en form for teknologi man tar for gitt.

Les mer