Apokalyptisk atombombefilosofi

ESSAY: Da atombomben falt ned på Hiroshima 6. august 1945 ble verden forandret for alltid, mente den østerrikske filosofen Günther Anders. «Fra nå av er Hiroshima en verdenstilstand,» skriver han. Med det mente han at atombomben utgjør en ny eksistensiell betingelse, fordi alt liv som finnes står i fare for å tilintetgjøres.

Les mer

Hans Jonas

RØFF GUIDE: Det er ikke lenger noen selvfølgelighet at det er liv på jorda. Ny teknologi gjør at mennesker kan utføre handlinger som har konsekvenser med enorm utstrekning i tid og rom. Derfor behøver vi en ny etikk for fremtiden, hevder den tyske filosofen Hans Jonas.

Les mer

Teknologi

TIDSSKRIFT: Man sier at teknologien griper om seg og spiller en større rolle nå enn tidligere. Men hva er teknologi? Her er et svar: En iPod ligger på et bord i et lite, bart rom; iPoden er teknologisk, bordet er det ikke. Feil. Bordet er også teknologi, men en form for teknologi man tar for gitt.

Les mer