MENY

Etterlyser faglige arenaer

Publisert:

30. september 2010

Kommentarer:

Torstein Tollefsen er fagkoordinator for filosofi ved Universitet i Oslo. (Kilde: UiO)

Filosofimiljøet trenger fora for utvikling av faglige prioriteringer og strategier. Det er en av konklusjonene som Torstein Tollefsen, fagkoordinator for filosofi ved Universitet i Oslo, trekker etter Forskningsrådets rapport om filosofi og idéhistorie.

Salongen har bedt fagansvarlige ved filosofi og idéhistorie kommentere den nye evalueringsrapporten fra Forskningsrådet. Se også vår oversikt: Alt om evalueringen

Filosofimiljøet mangler fungerende fora for utvikling av faglige prioriteringer og strategier. Dette er det en stor utfordring å få til, skriver Tollefsen i en e-post.

Han mener filosofiforskningen i Oslo også står overfor flere andre utfordinger. De er knyttet til forskningsmiljøets oppgaver og fagets plass innen Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Spesielt vil jeg peke på den utfordringen det er å få til en bedre integrering mellom virksomheten som drives på Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) og i filosofimiljøet på instituttet. Det vil også være viktig å styrke samarbeidet med de øvrige filosofimiljøene i Norge.

Ønsker flere initiativ

Forskningsrådet fått utarbeidet en evaluering av forskningen innen filosofi og idéhistorie.

Han mener evalueringsrapporten må få flere konsekvenser.

Jeg mener det må tas flere initiativ. For det første må det initieres en diskusjon om dannelsen av faglige arenaer for utvikling av prioriteringer og strategier. Videre bør forholdet mellom examen philosophicum og den øvrige virksomheten drøftes, med henblikk på hvordan ansvarsforhold og undervisningsgoder og byrder skal fordeles.

Det er også behov for å diskutere hvordan examen philosophicum er organisert, mener Tollefsen.

Det er viktig at hele filosofimiljøet tar inn over seg examen philosophicums spesielle situasjon. Vi må bevisstgjøre oss at ex.phil. er et grunnlag for at vi har et så stort fagmiljø. Flere av de vitenskapelig ansatte som tidligere var tilknyttet Avdeling for examen philosophicum, er ansatt i undervisningsstillinger. Likevel har de dokumentert betydelig forskningsinnsats, og de bærer en stor del av undervisningsbyrden ved filosofiprogrammet. Dette er noe som må gjennomdrøftes.

Kommer godt ut av det

Tross utfordringene, mener han at filosofifaget i Oslo kommer rimelig godt ut av vurderingen.

Det er påpekt at vi har forskningsområder med svært god kvalitet, blant annet innen bevissthetsfilosofi, antikkens filosofi, Kant-forskning, etikk, vitenskapsfilosofi og språkfilosofi. Filosofi har den høyeste andelen i landet av publikasjoner på engelsk og er det miljøet i landet som har flest publikasjoner på nivå 2 (kanalene med høyest internasjonal prestisje, red. amn.).

,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Nyeste artikler

Les også

Salongens nyhetsbrev

Meld deg på Salongens månedlige nyhetsbrev for å få de siste tekstene våre direkte inn i innboksen.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…