Kategori - Search Results for:  – Page 73

Medisinens sjel

BOKOMTALE: Med Medisinens sjel vil Thomas Dahl lede oss gjennom gjennom sjelens, kroppens og medisinens idéhistorie. Undertittelen «historiske konstruksjoner av mennesket» innvarsler et normativt prosjekt med en forståelse av at medisinsk terminologi alene ikke er tilstrekkelig for å forklare medisinens praksis. Dahl har selvfølgelig helt rett: Vi trenger både filosofi og idéhistorie for å belyse legevitenskapens omskiftelige praksis.

Tid

TIDSSKRIFT: Hva er egentlig tid? Filosofisk supplement er ute med et nytt temanummer om nettopp dette. To av intervjuene er også tilgjengelig på nettet.

Filosofiske smuler

SMULER: Bør filosofer studere teologi? Er vestlig kultur en eneste stor konflikt mellom to hjernehalvdeler? Er Kants etikk en gedigen bommert? Og kan du overføre tankene dine direkte til film? Her er ukens filosofiske og idéhistoriske høydepunkter fra utenlandske nettsteder.

Filosofihistorie versus idéhistorie

DEBATT: Hva er forskjellene og motsetningene mellom filosofi- og idéhistorie? I denne artikkelen tar idéhistorieprofessor Thomas Krogh opp spørsmålet.

– Utdatert om religion og vitenskap

AKTUELT: Det er tid for å se litt nærmere på den angivelige motsetningen mellom vitenskap og religion, mener vitenskapshistorikeren Vidar Enebakk.

Løgstrup om Kant

BOKOMTALE: I Kants kritik av erkendelsen og refleksionen, som nå er nyutgitt på forlaget Klim, tar den danske filosofen og teologen Knud Ejler Christian Løgstrup for seg Kants filosofi.

Gud versus Darwin?

ESSAY: Det er tid for å se litt nærmere på den angivelige motsetningen mellom vitenskap og religion, skriver Vidar Enebakk.

Er kapitalismen i krise?

FORSKNING: Vil ettervirkningene fra finanskrisen innebære et idéhistorisk epokeskifte fra markedsliberalismen, eller vil kapitalismen likevel overleve?

Kannibalens historie

BOKOMTALE: Cătălin Avramescu har dyppet pennen i blod og skrevet historien om kannibalismen i vestlig tenknings historie i en bok som her er lest i sin oversetting til engelsk språk.

Verdensborgerskapets idéhistorie

BOKOMTALE: Kunsten å omgås hverandre het en av de populære bøkene til tidligere idéhistorieprofessor Guttorm Fløistad. Den kom på slutten av 1990-tallet, da spørsmål om ledelse og bedriftskultur var tidens refreng. Boka handlet om betydningen av verdistyrte ledelsesprinsipper, også for bedriftens resultater. Jeg kommer til å tenke på denne når jeg leser Verdensborgerskapets idéhistorie, den ferske boka redigert av Kjetil Jakobsen. Den handler nemlig, paradoksalt nok, om noe av det samme.

Nytt Wittgenstein-nummer

TIDSSKRIFT: Mandag 14. desember kommer nytt dobbeltnummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT). Det blir et temanummer om Ludwig Wittgensteins filosofi. Ingebjørg Seip trer nå av som redaktør; her er en tyvtitt på en bit av hennes siste leder.

Foucault

TIDSSKRIFT: Agora er ute med nytt nummer om Foucault. Her er en liten oversikt over innholdet.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…