MENY

Kategori - Forskning

Å lære via begjæret

FORSKNING: I Platons dialoger framstår filosofi som en mellommenneskelig, erotisk aktivitet, som krever både mot og moderasjon. Men fremfor alt krever den filosofiske praksis et lidenskapelig begjær etter kunnskap.

En filosof til ettertanke?

FORSKNING: En ny gjennomgang av hele Friedrich W. J. Schellings filosofiske virke gir dagens lesere en inngang til en tenkning som utfordrer våre syn på både natur og metafysikk.

Filosofi og meditasjon

FORSKNING: Selv om meditasjon i dag ofte presenteres som en metode for å fremme helse og velvære, innehar den også betydelige muligheter i samspill med filosofien.

Når bøkene forsvinner

FORSKNING: Nasjonalbiblioteket har de siste ti årene arbeidet med å digitalisere hele sin samling. Med digitaliseringen dukker det også opp spørsmål av historisk og filosofisk art. Hva skjer med vår opplevelse av materialet når det går fra fysisk til digital form?

Cassirer som kulturfilosof

FORSKNING: Nyere forskning på Ernst Cassirers tenkning gir viktige innsikter i hans vei mot kulturfilosofien han utviklet. Samtidig står forskningen i fare for å gjøre Cassirer mer lettfordøyelig enn han i virkeligheten er.

Fichte som moralfilosof

FORSKNING: Å tolke Fichtes moralfilosofi kan være en krevende øvelse. En voksende forskningsinteresse de siste årene har resultert i solid hjelp for å trenge inn i hans filosofi.

Væren i teologi og filosofi

ESSAY: I Lorenz B. Puntels tenkning er filosofi og teologi to sider ved én felles universell teoretisk vitenskap.

Heidegger og musikk

FORSKNING: I en ny antologi tas det utgangspunkt i Heideggers filosofi for å utfordre objektiverende tenkning i musikkpedagogikken.

Kunsten å feile

MASTER: Perfekte mennesker vil per definisjon ikke ha noe feilaktig ved seg. Derfor er de også fullstendig uinteressante – i alle fall for Aristoteles’ tragedieteori.

Enhetslæren

FORSKNING: I en alder av 90 år er det stor grunn til å understreke Egil A. Wyllers enhetsfilosofiske posisjon som en moderne filosof av i dag. Interessen for henologi har tiltatt merkbart internasjonalt, skriver Tore Frost.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…