Kategori - Forskning

Mangler vi historisk bevissthet?

– Vi lever i en historisk bevisstløshet, mener den svenske filosofen Hans Ruin. Han leder et stort forskningsprosjekt som skal undersøke endringer i vår historiske bevissthet. I et intervju med forskning.no tar han opp flere interessante spørsmål, som vi også har skrevet om på Salongen tidligere.

– Forsk på biologiens idéhistorie

Forskere burde ta for seg biologiens idéhistorie i et kjønnsperspektiv, foreslår biolog Markus Lindholm. Han mener kvinnelige biologer oppigjennom historien har fungert som korrektiv til en vitenskap preget av ideer om «kamp, rivalisering og konkurranse».

Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur

FORSKNING: Ved midten av 1950-talet kjem den franske filosofen Paul Ricoeur (1913–2005) til å kritisera Heidegger for å oversjå den hebraiske arven som ‘kjelde for tanken’ – i tillegg til filosofien sitt greske opphav. På same tid held Ricoeur sjølv på å førebu sin filosofiske studie av det vonde, skuld og fridomsproblemet i lys av dei gamle symbola og mytane frå Hellas og Det nære Midtausten i La symbolique du mal frå 1960.

Frykten for den kvinnelige filosofen

FORSKNING: Mary Wollstonecraft opplevde at intime detaljer fra hennes privatliv ble blandet sammen med hennes filosofiske utlegninger. Litteraturviter Tone Brekke skriver om sin interesse for den britiske filosofen i Dagbladet.

Produktiv sensur i den dansk-norske tidsskriftfloraen?

Den trykte offentligheten som vokste frem på 1700-tallet, var slående mangfoldig. En mengde genrer ble utforsket og utviklet, i et teatralt spill der tvetydigheten, kritikken og skjemtet fikk stor plass. Denne utfoldelsen av ulike genre skjedde imidlertid under en tid der kongemaktens satte sterke begrensninger på det trykte ords frihet ved hjelp av sensur, porto- og privilegiepolitikk.

Drapet på en kvinnelig tenker

AKTUELT: Mordet på matematikeren og filosofen Hypatia markerer overgangen til den vitenskapsfiendtlige middelalderen, sier matematiker Audun Holme, som arbeider med en bok om matematikkens kvinner.

Lytt til de gode kildene

FORSKNING: – Den som vil ha rett og ikke ta feil, må lytte til de gode kildene og unngå de dårlige, heter det i omtalen av en ny doktoravhandling i filosofi, Contexts of Reasoning av Johan W. Klüwer.

Etikk og helse i fattige land

Hva slags etiske retningslinjer skal gjelde for helsetjenester i fattige land? Går det en nedre grense for hva man må tilby sine innbyggere? Filosofen Allen Andrew Alvarez har skrevet doktoravhandling om etikk og helse i knapphetssituasjoner.

Er kapitalismen i krise?

FORSKNING: Vil ettervirkningene fra finanskrisen innebære et idéhistorisk epokeskifte fra markedsliberalismen, eller vil kapitalismen likevel overleve?

Kropp, sjel og Newton

Idéhistorikeren Marie Hidle utfordrer det rådende synet på romantikernes forhold til Isaac Newton. – Romantikerne gjorde opprør mot Newton, men stod også i gjeld til ham, sier hun til forskning.no.

Om vennskap mellom menn

FORSKNING: Historiker Marianne Storberg har skrevet avhandling om vennskap mellom menn på 1800-tallet. I en artikkel på forskning.no forteller hun om hennes studie av ti nære vennskap.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…