Kategori - Aktuelt

Idéhistorisk oppdemning

AKTUELT: Det nye studenttidsskriftet Molo viser at idéhistoriefaget lever i beste velgående på Blindern.

Refleksjoner rundt nyttebegrepet

DEBATT: Svaret på spørsmålet om hvorvidt filosofisk forskning bør være nyttig, er etter min mening ganske enkelt: Ja! Selvfølgelig bør forskningen være nyttig. Jeg tror imidlertid at vi må tenke over hva vi her bør legge i «nytte». Hvis vi skulle legge til grunn et svært snevert begrep om nytte, nemlig at den skal gi økonomisk avkastning, vil svaret mitt være et like rungende: Nei! Det er opplagt fint at det finnes forskning som gir økonomisk avkastning, men den bør på ingen måte være enerådende.

Intellektets mørke natt

BOKOMTALE: Hvem har ikke ønsket seg muligheten til å konfrontere sine fortidige læremestere med fortolkningsproblemene som vokser ut av avgrunnen mellom deres egen og vår tids språkbruk? Jens Oscar Jenssen tar i bruk fiktive virkemidler for å virkeliggjøre denne fantasien. Hans nye bok Det mystiske mennesket stiller deg ansikt til ansikt med 1500-tallsmystikeren Johannes av Korset.

Sjangeren idéhistorie

DEBATT: Som disiplin er ikke idéhistorie engang 100 år. Men som sjanger er den urgammel. Det er dette åpne forholdet som gir faget dets viktighet.

Den kulturelle kampen

UTVIDET BOKOMTALE: Pessimisme er ikke noe nytt fenomen innen filosofien. Hos Arthur Schopenhauer trekkes den imidlertid til et nytt nivå: Verden er så gjennomsyret av lidelse at det ikke finnes noe botemiddel. I en tidsalder preget av optimisme, ble ikke hans holdning stående uimotsagt lenge.

Platonsk kjærlighet i renessansen

UTVIDET BOKOMTALE: I Den gjenfødte Eros beskrives og analyseres renessansens tradisjon for kjærlighetstraktater basert på Platons dialog Symposion. Kjærlighetens vesen, det intellektuelles forrang over det sanselige og oppstigning i skjønnhet opptok renessansetenkerne. Men hva er egentlig poenget med å hente frem en sær tradisjon av nedstøvet kjærlighetsfilosofi som ble forlatt for nesten 500 år siden?

Bilder fra dypet av historiens skygger

BOKOMTALE: Oversettelsen av Walter Benjamins skrifter aktualiserer ikke bare spørsmål som den tyske kritikeren selv stilte til filosofien og kunsten, men gir oss også den beste anledning til å lese et originalt utvalg av hans tekster.

En verdenskjent tullefilosof

Bok: La vie sexuelle d’Emmanuel Kant – Jean-Baptiste BotulMøt mannen som lurte Frankrikes mest kjente filosof trill rundt. Satiriker og…

Er metaforene et problem?

Fungerer metaforer som barrierer for dialog mellom ulike disipliner? (Illustrasjon: iStockphoto)Vitenskapelige og filosofiske modeller gjennomsyres av…

Er sykelønnsordningen rettferdig?

Hvis vi hadde fulgt filosofen John Rawls’ modell, ville vi da ha endt opp med dagens sykelønnsordning? (Illustrasjon: iStockphoto)Ville vi hatt…

Isabelle Eberhardt på norsk

Isabelle Eberhardt (1877–1904)BOKOMTALE: Endelig introduseres legenden Isabelle Eberhardt på norsk med en komprimert biografidel og utdrag fra ikke…

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…