Kategori - Bøker

Disseksjonens fantastiske anatomi

BOKOMTALE: «Nysgjerrigheten min ble først vekket da jeg leste om renessansens såkalte anatomiske teater.» Slik åpner Espen Stueland sin mastodont av en bok Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie og vekker samtidig leserens nysgjerrighet fra første setning. Utgivelsen er noe så sjelden som et lærd og formfullendt essay.

Bok: Estetikk – en innføring

BOKOMTALE: Kjersti Bales Estetikk – en Innføring er akkurat det en innføring skal være; pedagogisk organisert og rik på kunnskap, eksempler, beskrivelser og ledetråder. En håndbok for nye studenter, en (på)minnebok for gamle og en oppslagsbok for alle interesserte.

Kunsten å leve inderlig

BOKOMTALE: I Kunsten å leve inderlig forsøker Ann Lagerström og Ted Harris å popularisere filosofen Søren Kierkegaard. Boken lokker med å ha «nytolket Kierkegaard» og «tilpasset ham den tiden vi lever i».

Motstå din skjebne!

BOKOMTALE: Historien gjentar seg to ganger, hevdet Marx i forlengelse av Hegel, først som en tragedie og deretter som en farse. Ifølge filosofen og psykoanalytikeren Slavoj Žižek har påstanden manifestert seg ved to anledninger som begge marker den liberale ideologiens utopiske kjerne.

Jungs hemmelighet

BOKNYTT: En hittil upublisert bok av psykologen Carl Gustav Jung er nå gjort tilgjengelig for allmennheten. «Det mest innflytelsesrike upubliserte verk i psykologiens historie,» hevder forlaget.

Gjennom kjøttet

BOKNYTT: Trond Berg Eriksen erklærer Espen Stuelands nye bok Gjennom kjøttet; disseksjonen og kroppens kulturhistorie for å være et mesterverk i dagens utgave av Morgenbladet.

Bøker om ikonoklasmer

BOKNYTT: Det ligger an til flere interessante forelesninger på kommende ukes kunsthistoriske forskningsdager, «Ikonoklasmer». Flere av innlederne står bak viktige bøker på dette feltet, og her får du en oversikt over noen av dem.

Bjørneboes elitisme

BOKOMTALE: Hvordan vil Tore Rem behandle Jens Bjørneboes elitisme i neste bind av sin biografi, spør idéhistoriker Sigrid Krohn Eide.

Tidslinjer

BOKNYTT: Hvilken verdi har egentlig årstallslister i bokform?

Psykologiens historie

BØKER: For dem som er interessert i psykologihistorie skjer det mye nå om dagen!

Filosofi for klasserommet

BOKNYTT: Fri tanke har et intervju med Morten Fastvold, som har skrevet filosofibok for lærere. Kritisk tenkning; sokratisk samtaleledelse i skolen skal bringe filosofien inn i klasserommet. I den nye formålsparagrafen for skolen heter det nemlig at elever lære «å tenke kritisk».

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…