Kategori - Bokutdrag

Frihet og trelldom

BOKUTDRAG: Hvis du lever i et brutalt diktatur – uten personlig å bli utsatt for press fra myndighetene, er du da fri? Ja, hvis vi følger en «liberal» definisjon av frihet. Det skriver Helge Jordheim og Håvard Friis Nilsen i forordet til den nye boken Staten og friheten, en samling oversatte tekster av idéhistorikeren Quentin Skinner.

Selvet og anerkjennelse av kulturer

BOKUTDRAG: «Selvet» er et komplekst begrep, som er blitt en fast del av hverdagsspråket. Alle benytter i dag ord som selvtillit, selvrealisering, selvregulering og selvledelse. Men selvet er fortsatt et komplekst og perspektivrikt begrep med stor betydning i den akademiske verden, ikke minst innen for psykologi, filosofi og pedagogikk. En ny dansk bok, Selvet – sociologiske perspektiver, setter fokus på selvets betydning i sosiologien.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…