Kategori - Search Results for:  – Page 70

Når hele verden snakker sammen

BOKOMTALE: Temaet kosmopolitisme og globalisering innbyr tydeligvis til intellektuell glupskhet. Og to nye utgivelser, Verdensborgerskapets idéhistorie av Kjetil Jakobsen (red.) og Den globale samtalen av Tord Larsen, gaper begge høyt.

Filosofiske smuler

SMULER: Kan vi undersøke Heideggers filosofi eksperimentelt? Er rettferdighet mulig uten likhet? Har gud fri vilje? Hvor mange fingre har Sherlock Holmes – og hva gjør dette til et filosofisk spørsmål? Her er kjappe liker fra uken som gikk.

Holbergprisen til Natalie Zemon Davis

AKTUELT: Historikeren Natalie Zemon Davis tildeles Holberprisen for 2010. Hun er kjent for å kombinere grundig historisk forskning med engasjerende fortellinger.

Artikler ønskes!

TIDSSKRIFT: Norsk filosofisk tidskrift ønsker bidrag til temanummer om filosofihistorie og kanondannelse.

Filosofiske presseklipp

AKTUELT: Iblant skriver også norsk dagspresse om filosofi og idéhistorie. Her er noen interessante saker fra de siste dagene.

Kvinnedagens historie

AKTUELT: Gjennom sin historie har kvinnedagen stadig endret seg. Oppslutningen har variert, og ulike saker har preget dagen – fra krigsmotstand til kamp for seksuell frigjøring.

Filosofiske smuler

Hvor går grensen mellom å tøye sannheten og å lyve? Burde Galileo Galilei egentlig ha kommet frem til andre resultater? Hvordan påvirker ulike diagnoser vår forståelse av mentale lidelser? Og er det riktig å kastrere overgrepsmenn? Her er filosofiske og idéhistoriske høydepunkter fra uken som gikk.

Rasjonalisme og tåketale om antroposofi

BOKNYTT: To nye bøker om antroposofien og steinerskolene stilles under lupen i dagens utgave av Morgenbladet. Anmelder Jon Rognlien etterlyser mer forskning om antroposofien.

Norsk Filosofisk Tidsskrift med ny redaktør

TIDSSKRIFT: I april kommer et nytt nummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT), det første med Kjersti Fjørtoft som redaktør. Den nye redaktøren presenterer seg her hos oss og ber om bidrag til kommende numre.

Produktiv sensur i den dansk-norske tidsskriftfloraen?

Den trykte offentligheten som vokste frem på 1700-tallet, var slående mangfoldig. En mengde genrer ble utforsket og utviklet, i et teatralt spill der tvetydigheten, kritikken og skjemtet fikk stor plass. Denne utfoldelsen av ulike genre skjedde imidlertid under en tid der kongemaktens satte sterke begrensninger på det trykte ords frihet ved hjelp av sensur, porto- og privilegiepolitikk.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…