Kategori - Search Results for:  – Page 75

Motstå din skjebne!

BOKOMTALE: Historien gjentar seg to ganger, hevdet Marx i forlengelse av Hegel, først som en tragedie og deretter som en farse. Ifølge filosofen og psykoanalytikeren Slavoj Žižek har påstanden manifestert seg ved to anledninger som begge marker den liberale ideologiens utopiske kjerne.

Wittgenstein-arkivet på nett!

AKTUELT: Nå kan du lese filosofen Ludwig Wittgensteins upubliserte manuskripter og notater online. Og det helt gratis.

Om vennskap mellom menn

FORSKNING: Historiker Marianne Storberg har skrevet avhandling om vennskap mellom menn på 1800-tallet. I en artikkel på forskning.no forteller hun om hennes studie av ti nære vennskap.

Jungs hemmelighet

BOKNYTT: En hittil upublisert bok av psykologen Carl Gustav Jung er nå gjort tilgjengelig for allmennheten. «Det mest innflytelsesrike upubliserte verk i psykologiens historie,» hevder forlaget.

Gjennom kjøttet

BOKNYTT: Trond Berg Eriksen erklærer Espen Stuelands nye bok Gjennom kjøttet; disseksjonen og kroppens kulturhistorie for å være et mesterverk i dagens utgave av Morgenbladet.

Essaykonkurranse: Min metode

TIDSSKRIFT: Hvordan skriver du? Hva er dine metoder? Hvor er dine skrivesteder og hvilke verktøy og kilder bruker du? Hvem eller hva motiverer arbeidet med sakprosatekstene? Hvilke litterære, stilistiske og faglige forbilder har du?

Filosofen Claude Lévi-Strauss

AKTUELT: Flere aviser skriver i dag om at antropologen Claude Lévi-Strauss er død. Best er artikkelen i The Guardian.

Bøker om ikonoklasmer

BOKNYTT: Det ligger an til flere interessante forelesninger på kommende ukes kunsthistoriske forskningsdager, «Ikonoklasmer». Flere av innlederne står bak viktige bøker på dette feltet, og her får du en oversikt over noen av dem.

Bjørneboes elitisme

BOKOMTALE: Hvordan vil Tore Rem behandle Jens Bjørneboes elitisme i neste bind av sin biografi, spør idéhistoriker Sigrid Krohn Eide.

Tidslinjer

BOKNYTT: Hvilken verdi har egentlig årstallslister i bokform?

Psykologiens historie

BØKER: For dem som er interessert i psykologihistorie skjer det mye nå om dagen!

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…