MENY

Kategori - cfp

Bidrag om kunnskapsteori ønskes

UTLYSNING: Norsk Filosofisk tidsskrift ønsker bidrag til et kommende nummer om kunnskapsteori (2/2013). Med dette temanummeret ønsker vi å presentere deler av det som gjøres innenfor normativ kunnskapsteori i Norge i dag, herunder kritikk av normativ kunnskapsteori.

Bidrag om danning ønskes

UTLYSNING: Norsk filosofisk tidsskrift ønsker bidrag til et temanummer om danning. Vi er ute etter artikler som diskuterer danning som pedagogisk-filosofisk grunnbegrep og ulike filosofihistoriske konsepsjoner av hva dannelse er.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…