Kategori - Filosofisk supplement

Kunsten og revolusjonen

TIDSSKRIFT: Filosofisk supplement er ute med nytt nummer om kunsten og revolusjonen. Her finner du lederen.

Hva er metafilosofi?

TIDSSKRIFT: Refleksjoner rundt hva filosofi er og hva som er grensen for den filosofiske diskusjonen, har vært et tema gjennom hele filosofiens historie. Filosofi er forløperen til en rekke andre disipliner, men disse har etter hvert gått ut av dens diskurs. Temaet «metafilosofi» synes derfor å være noe ikke bare filosofer, men også andre tenkere har måttet ta stilling til, særlig spørsmålet om når noe slutter å være filosofi.

Hva er klassisk?

TIDSSKRIFT: Hva er klassisk og hvordan skiller det seg fra det forgjengelige og moderne? Klassisk filosofi er tenkning som finner sted i de klassiske epokene, og etymologisk handler dette om noe som er av utsøkt kvalitet, noe som kommer fra en slags gullalder der virkelig framifrå kunst, musikk og filosofi ble skapt. Kanskje er det sant at kun den klassiske filosofien tar jakten på det sanne, det gode og det skjønne på alvor.

Nytt Filosofisk supplement: Vold

TIDSSKRIFT: I ein diskusjon mellom Foucault og Deleuze slår Foucault, ifølgje José Guilherme Merquior, fast at massane ikkje treng opplyst, intellektuell diskusjon for å gjere opprør, noko som fører til at teoriens funksjon blir ein heilt anna.

Nytt Filosofisk supplement: Gud

Religionens forhold til filosofien er vanskelig. Religiøse argumenter synes å unndra seg kravene ellers anført for gyldig og god argumentasjon. Kan et argument som hviler på Guds eksistens være godt?

Tid

TIDSSKRIFT: Hva er egentlig tid? Filosofisk supplement er ute med et nytt temanummer om nettopp dette. To av intervjuene er også tilgjengelig på nettet.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…