MENY

Kategori - IFIKK

Ikonoklastisk om intuisjoner

BOKOMTALE: I hvor stor grad og på hvilke måter brukes intuisjoner i filosofisk teoridannelse? Kan man tenke seg en filosofi uten? I boken Philosophy without Intuitions ønsker Herman Cappelen å påvise hvilken liten rolle intuisjoner egentlig spiller i dagens filosofiske forskning. Med det risikerer han å gjøre stor skade på mange filosofers selvbilde.

Bokhandel på tvers

AKTUELT: Fagutvalgene på Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo har gått sammen om å åpne en studentbokhandel. Hos EBLA skal studenter kunne selge og kjøpe brukt pensumlitteratur og andre fagrelaterte bøker.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…