Kategori - kjønn

De viktige vertinnene

AKTUELT: I sin tid var salongen en viktig møteplass for adel og borgerskap. Mens universitetene var forbeholdt menn, ble dette en intellektuell arena hvor også kvinner kunne hevde seg. Hvorfor er ikke salongkvinnene viet større oppmerksomhet? Dette var spørsmålet som ble reist under et tverrfaglig seminar om de europeiske og nordiske salongene i februar.

Salongenes vertinner

BOKNYTT: Salongene var viktige møterplasser for 1700-tallets intellektuelle, og vertinnene fikk stor innflytelse på samfunnsdebatten.

Frykten for den kvinnelige filosofen

FORSKNING: Mary Wollstonecraft opplevde at intime detaljer fra hennes privatliv ble blandet sammen med hennes filosofiske utlegninger. Litteraturviter Tone Brekke skriver om sin interesse for den britiske filosofen i Dagbladet.

Kvinnedagens historie

AKTUELT: Gjennom sin historie har kvinnedagen stadig endret seg. Oppslutningen har variert, og ulike saker har preget dagen – fra krigsmotstand til kamp for seksuell frigjøring.

Drapet på en kvinnelig tenker

AKTUELT: Mordet på matematikeren og filosofen Hypatia markerer overgangen til den vitenskapsfiendtlige middelalderen, sier matematiker Audun Holme, som arbeider med en bok om matematikkens kvinner.

Om rettferdighet

En ny essaysamling reiser spørsmålet om hva rettferdighet er «i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering». Her er lite overblikk over omtalen boken Rettferdighet har fått på nettet i det siste.

Filosofiens annet kjønn

AKTUELT: Hvorfor er det så få kvinner i den filosofiske kanon? I desember setter Universitetet i Oslo dette stadig aktuelle spørsmålet på dagsorden.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…