Kategori - økonomi

Klasse, stat og frie markeder

MASTER: Filosofen og økonomen Adam Smiths gikk i bresjen for et fritt marked fordi han mente staten ikke tok hensyn til arbeiderklassens interesser. Paul Rækstad har skrevet masteroppgave om Smiths klasse- og statsteori og mener at Smith undervurderte arbeiderklassens evne til politisk innflytelse.

Om rettferdighet

En ny essaysamling reiser spørsmålet om hva rettferdighet er «i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering». Her er lite overblikk over omtalen boken Rettferdighet har fått på nettet i det siste.

Etikk – med eller uten følelser?

AKTUELT: Det er ren utopi å tro at det er mulig å håndtere verdiladede spørsmål med fornuft alene. Dette er utgangspunktet for en av årets mest leste artikler på ScienceDirect.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…