MENY

Kategori - realisme

Å forklare verdens tilblivelse

BOKOMTALE: Manuel DeLandas materialisme tilbyr en reorientering av sentrale filosofiske problemer så nyskapende at han burde regnes som en av vår tids fremste tenkere.

Filosofien utan eigenskapar

BOKOMTALE: Nyare studier viser nominalistisk tenking si rolle frå mellomalderen via nytida og fram til dagens filosofi.

Teorien som bilde

OVERSETTELSE: Hva er forholdet mellom våre idealiserte teorier og den konkrete virkeligheten? Spørsmålet stod sentralt i Ludwig Boltzmanns vitenskapsfilosofiske prosjekt.

Borgerskapets diskrete sjarm

BOKOMTALE: I sin nye bok vil Franco Moretti kaste lys over forholdet mellom borgerskapets historie og litteraturens verden. Med det understreker han også sin evne til å kombinere raffinert nærlesning med utkast til store litteraturhistoriske tablåer.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…