Kategori - religion

Arme syndere

«Hvordan skal det gå med oss, arme syndere, Lars?» Slik brukte farmora mi å spørre, rett ut i lufta på kjøkkenet, mens hun putlet med melkesuppe og fiskemat til middags.

Filosofiske smuler

SMULER: Velger vi helst sikkerhet fremfor risiko? Kan guds eksistens begrunnes ut fra hvor velordnet verden er? Hvem fant opp det velkjente tankeeksperimentet med jernbanevognen? Og hva mente Theodor Adorno med uttrykket «grøsning»? Her er nye filosofiske smuler.

Filosofiske smuler

SMULER: Kan det finnes bevis for guds eksistens? Er historien kommet til sin slutt? Og hva mente egentlig Gottlob Frege? Her er filosofiske og idéhistoriske godbiter fra utenlandske nettsteder.

Konflikten mellom tro og viten

BOKNYTT: Ingemar Hedenius’ verk Tro och vetande er nyutkommet i Sverige. I en fin artikkel skriver Svenska Dabladet både om både denne boken og om Carl Reinhold Bråkenhielms siste bok, Verklighetsbilder.

Paulus’ brev

BOKOMTALE: Når den saftigste og største delen av Det nye testamente nå er samlet og oversatt, ønskes alle lesere velkommen. Fanden har uansett forspist seg på Paulus.

Nytt Filosofisk supplement: Gud

Religionens forhold til filosofien er vanskelig. Religiøse argumenter synes å unndra seg kravene ellers anført for gyldig og god argumentasjon. Kan et argument som hviler på Guds eksistens være godt?

Gamle bekjennelser i ny drakt

BOKOMTALE: For første gang har vi fått Augustins mesterverk Confessiones (Bekjennelser, skrevet ca. 397–401) i komplett norsk utgave. Dette er en begivenhet når det gjelder utgivelser av tekster fra antikken. Bok 1–9 har allerede foreligget i mange år på nynorsk og bok 1–10 på bokmål. Men nå har vi altså omsider en utgivelse som omfatter alle de tretten bøkene.

Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur

FORSKNING: Ved midten av 1950-talet kjem den franske filosofen Paul Ricoeur (1913–2005) til å kritisera Heidegger for å oversjå den hebraiske arven som ‘kjelde for tanken’ – i tillegg til filosofien sitt greske opphav. På same tid held Ricoeur sjølv på å førebu sin filosofiske studie av det vonde, skuld og fridomsproblemet i lys av dei gamle symbola og mytane frå Hellas og Det nære Midtausten i La symbolique du mal frå 1960.

Utmerket om tro og tanke

SMULER: Dette er en så ypperlig nettside, at vi ikke kan vente med den til ukens filosofiske smuler.

En omvei til Langslet

BOKOMTALE: En av de siste kulturkonservative politikerne i Norge, Lars Roar Langslet, har skrevet en bok med ni kortbiografier om mennesker han har møtt og som har betydd mye for hans politiske, intellektuelle og religiøse utvikling. Disse menneskene kaller han sine veivisere, persoligheter som bidro til å forme hans egen personlighet. De ni portrettene utgjør derfor det han selv kaller «en fragmentarisk selvbiografi» i omsnudd perspektiv.

– Utdatert om religion og vitenskap

AKTUELT: Det er tid for å se litt nærmere på den angivelige motsetningen mellom vitenskap og religion, mener vitenskapshistorikeren Vidar Enebakk.

Gud versus Darwin?

ESSAY: Det er tid for å se litt nærmere på den angivelige motsetningen mellom vitenskap og religion, skriver Vidar Enebakk.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…