MENY

Kategori - Vetlesen

Smerten og samfunnet

Arne Johan Vetlesen utforsker smerte som både et eksistensielt og samfunnsmessig fenomen, i nyliberalismens tid.

Intellektuell motstand mot naturfornektelsen

BOKOMTALE: Arne Johan Vetlesens The Denial of Nature: Environmental Philosophy in the Era of Global Capitalism er et av de viktigste bidragene på lenge i den filosofiske miljødiskursen.

En ny retning for dannelsen

INTERVJU: Det er presserende å finne et nytt innhold i dannelsen og oppdragelsen. Det mener Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen, som i sin seneste bok beskriver hvordan barn og unge bør oppdras til motstand.

– Vi er avhengige av naturen

INTERVJU: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, mener menneskeheten kan vente seg et varslet, kollektivt sammenbrudd. Og ja, det er et etisk dilemma.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…