Gayatri Spivak

REPUBLISERING: I en Røff Guide om Gayatri Spivak fra 2017 skriver Hanne Kristin Wolden Spivak om Spivaks tilknyttning til marxismen, feminismen, postkolonialismen og dekonstruksjonismen, samt hennes aversjoner mot all klassifisering. Spivak kritiserer vestlig politisk, kulturell og økonomisk dominans, og undersøker på hvilke måter denne dominansen kan destabiliseres.

Les mer

Nordisk filosofi sedan 1945

FORSKNING: Nedan skisseras några grundtankar i ett nytt forskningsprojekt som syftar att jämföra universitetsfilosofin i de nordiska länderna sedan 1945. Projektet har tre tyngdpunkter: västvändningen under åren kring 1945, vänstervändningen med 1968 som symboler, och de första kvinnorna som tog plats inom ämnet.

Les mer