MENY

Kategori - fotografi

Fotoboken som (nett)verk

FORSKNING: Fotoboken tilbyr ikke bare én, men et helt nettverk av kryssende lesninger. Spørsmålet er hva som gjør at vi også opplever disse fotobøkene som enhetlige verk.

Fotografi og følelser

TIDSSKRIFT: Fotografiet er for Proust nært knyttet til følelser og en lengsel etter å nå utover seg selv, skriver Marit Grøtta i siste nummer av Agora.

Det anerkjente og utstøtte ansiktet

BOKOMTALE: Den nye danske boken Kampen om ansigtet utfordrer ensidige lesninger av ID-fotografiet som statens maktmiddel. Samtidig viser den hvordan vår forståelse av fotografiet trekker på gamle ideer om sammenhengen mellom utseende og karakter. Det er viktige observasjoner som dessverre drukner i en iver etter å dekke «alt».

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…