SKRIVE FOR SALONGEN

Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie er stadig på leting etter nye gode tekster. Vi publiserer bokomtaler, oversettelser, essays, intervjuer og debattinnlegg. Dersom du ønsker å publisere hos Salongen, eller har tips/idé til en tekst som du tror kan være aktuell for oss hører vi gjerne fra deg!

Salongens tekster skrives av både vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, samt uetablerte skribenter utenfor akademia. Uavhengig av hvem som skriver vurderes tekster ut fra deres formidlingsevne og faglige holdbarhet.

Bidrag kan skrives på norsk, svensk eller dansk.
Kontakt oss med skisse/utkast, idé eller tips til tekst på:
salongen.redaksjon@gmail.com

Alle innsendte utkast får grundig tilbakemelding fra redaksjonen, og dersom din tekst blir antatt vil du få hjelp til videre arbeid med teksten frem mot endelig publisering.

Tekster og lengdeanvisninger

Lengdeanvisningene er veiledende.

Røff guide

En røff guide er en kortere introduksjonstekst om tenkere, filosofiske og idéhistoriske retninger eller begreper som ofte er mindre kjente i Norge. Teksten skal inneholde en kort liste over anbefalt videre lesning.
Lengde: 4-7 sider (inntil 3500 ord)

Essay

Salongen publiserer originale essays om alle temaer som har filosofisk eller idéhistorisk relevans.
Lengde: 5-8 sider (inntil 3500 ord)

Anmeldelser

Salongen publiserer anmeldelser av nye bokutgivelser, temanumre, filmer og teater. Vi legger hovedvekten på skandinaviske bokutgivelser, men kan også akseptere omtaler av internasjonale utgivelser.
Lengde: 3-6 sider (2700 ord)

Debattinnlegg

Salongen ønsker å være en arena for aktuelle debatter innenfor filosofi- og idéhistoriefeltene.
Lengde: 4-7 sider (2700 ord)

Oversettelser

Vi publiserer oversettelser fra både sentrale og ukjente tekster som ikke har vært tilgjengelig på norsk tidligere. Alle oversettelsene vi publiserer har en kort introduksjonstekst på 1-2 sider.

Hva vi vurderer tekstene etter

Salongens målgruppe er alle med interesse for filosofi eller idéhistoriefagene. Vi ønsker at tekstene vi publiserer, skal være tilgjengelige for et bredt publikum. I tråd med dette målet, anbefaler vi at teksten skrives med henblikk på at leseren ikke nødvendigvis har kjennskap til det aktuelle temaet fra før. Tekniske begreper bør forklares underveis, og kommentarer til fagdebatter som fordrer inngående forhåndskunnskap hos leseren bør unngås.

Vurderingsprosessen

Alle innsendte utkast får grundig tilbakemelding fra redaksjonen, og dersom din tekst blir antatt vil du få hjelp til videre arbeid med teksten frem mot endelig publisering.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å refusere tekster som ikke forholder seg til redaksjonelle tilbakemeldinger.

Krav til oppsett av tekst

Alle innsendte tekster skal inneholde en ingress på 2-3 linjer (inntil 250 tegn).
Tittelen kan ikke overstige 70 tegn.
Du kan gjerne inkludere en kort bio med oppnådd grad eller nåværende stilling.
Salongen opererer kun med ett underskriftsnivå.

Referansesystem

Salongen bruker referansesystemet Chicago. En veileder finnes her: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Første gang en referanse nevnes, skrives referansen fullt ut. Deretter er det tilstrekkelig med en forkortet referanse.

Eks.:

1. Hannah Arendt, Vita activa – det virksomme liv (Oslo: Pax, 2012), 50
2. Arendt, Vita activa – det virksomme liv, 83

Sitater markeres med hermetegn (« og ») i teksten. Sitater over 3 linjer skal skilles fra brødteksten. Inne i et sitat brukes enkle hermetegn. Avkorting av sitat markeres slik: […]

Honorering

Salongen honorerer publiserte bidrag som ikke er skrevet av vitenskapelig ansatte. Honorering fastsettes etter skribentens utdanningsnivå og erfaring. Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre individuelle honoraravtaler med skribentene våre.

Powered by Labrador CMS