Kategori - Hobbes

Frihet og trelldom

BOKUTDRAG: Hvis du lever i et brutalt diktatur – uten personlig å bli utsatt for press fra myndighetene, er du da fri? Ja, hvis vi følger en «liberal» definisjon av frihet. Det skriver Helge Jordheim og Håvard Friis Nilsen i forordet til den nye boken Staten og friheten, en samling oversatte tekster av idéhistorikeren Quentin Skinner.

Hobbes’ kunstige suverene person

FORSKNING: Thomas Hobbes’ politiske filosofi kan ikke reduseres til forestillingen om naturtilstanden og et forsvar for en eneveldig monark. Hobbes’ filosofiske bidrag går langt utover dette.

Nytt Filosofisk supplement: Vold

TIDSSKRIFT: I ein diskusjon mellom Foucault og Deleuze slår Foucault, ifølgje José Guilherme Merquior, fast at massane ikkje treng opplyst, intellektuell diskusjon for å gjere opprør, noko som fører til at teoriens funksjon blir ein heilt anna.

Filosofiske smuler

SMULER: Kan det finnes bevis for guds eksistens? Er historien kommet til sin slutt? Og hva mente egentlig Gottlob Frege? Her er filosofiske og idéhistoriske godbiter fra utenlandske nettsteder.

Hobbes and Republican Liberty

BOKOMTALE: Quentin Skinners Hobbes and Republican Liberty gir en kronologisk gjennomgang av hvordan frihet behandles i Hobbes’ tekster, særlig The Elements of Law, De cive og Leviathan (både den første engelske utgaven av 1651 og latinversjonen fra 1668).

Utmerket om tro og tanke

SMULER: Dette er en så ypperlig nettside, at vi ikke kan vente med den til ukens filosofiske smuler.

Kannibalens historie

BOKOMTALE: Cătălin Avramescu har dyppet pennen i blod og skrevet historien om kannibalismen i vestlig tenknings historie i en bok som her er lest i sin oversetting til engelsk språk.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. Les mer…